Apie Lietuvos fizikų draugiją

Lietuvos fizikų draugija (LFD) laisvanoriškais pagrindais vienija Lietuvos fizikus. Yra juridinis asmuo, besivadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu. Rūpinasi fizikos mokslo plėtote Lietuvoje. Propaguoja visuomenėje fizikos mokslo pasiekimus. Organizuoja ir remia mokslinės, pedagoginės ir populiariosios fizikos literatūros leidimą.

Galiojantys Lietuvos fizikų draugijos įstatai.
Nuo 2019.12.09 d. galiojanti LFD narystės tvarka. Daugiau apie narystę rasite kitame puslapyje.