LFD veiklų metinės ataskaitos

2022-2023 metų ataskaita

G. Tautvaišienė, „Lietuvos fizikų draugijai – 60“, LFD veiklų apžvalga, pristatyta LNFK45 specialioje sesijoje 2023 m.

2021-2022 metų ataskaita

2020-2021 metų ataskaita, pristatyta LNFK specialioje sesijoje