LFD veiklų metinės ataskaitos

2021-2022 metų ataskaita

2020-2021 metų ataskaita, pristatyta LNFK specialioje sesijoje