FIZIKŲ ŽINIOS

Turinys
1Bendrieji LFD klausimai Z. R. Rudzikas. Pasauliniai fizikos metai baigėsi. O kas toliau?
1 D. Šatkovskienė. Informacija apie projektą FP6
2 A. Kupliauskienė. Fizikės ieško priežasčių ir sprendimo būdų
2 Fizika mokykloje G. Kvietkauskienė. Ar susimąsto moksleivis, kodėl dangus mėlynas?
3 A. Kynienė. ,,Spektras” – naujas Fizikos vadovėlis VII klasei
4 P. Pečiuliauskienė. Naujo XI klasės fizikos vadovėlio turinio ypatumai
5 O. Kavaliauskas, O. Gaubienė, A. Kynienė. Moksleivių auksinių minčių trupinėliai
7 Laboratorijose R. Valiokas. Savitvarkiai monosluoksniai: kaip nanotechnologija tampa realybe
7 A. Juozapavičius, S. Lapienis, J. Tamulienė. Paskirstytieji ir lygiagretūs skaičiavimai jau Lietuvoje
10 Sveikiname V. Tutlys. Profesorių Pavelą Bogdanovičių šešiasdešimtojo gimtadienio proga
12 Premijos. Konkursai K. Makariūnas. 2005 m. Lietuvos mokslo premijos
13 Išrinkti nauji Lietuvos mokslų akademijos nariai
14 2005 m. jaunųjų mokslininkų ir aukštųjų mokyklų studentų darbų konkursų laureatai
15 Apie branduolinę energetiką K. Almenas. Ignalinos atominė elektrinė (IAE)-baimė ir politika
15 Iš viso pasaulio K. Makariūnas. Branduolinės energetikos atgimimas ir atsinaujinimas
20 K. Makariūnas. Opera apie fizikus
21 Sukaktys L. Kimtys. Nuostabusis kelių kartų fizikų mokytojas
22 Iš mokslo istorijos R. Kivilšienė. Sukurtas garsiojo astronomo Mikalojaus Koperniko portretas
24 Termininologija A. Kaulakienė. Prof. Henriko Horodničiaus terminologijos darbo pradžia -1801 fizikos termino kartoteka
25 A. Milkevičienė. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
27 Pristatome knygas R Karazija. Fizika ir gretimi mokslai Lietuvoje po Edukacinės komisijos reformų
28 V. Jucienė. Knyga apie akademiką Jurą Požėlą
29 Numatoma konferencija
32 Apginta disertacija
32 Naujos knygos
32 ,,Fizikų žinių” Nr. 26-30 straipsnių autorių rodyklė
34 ,,Fizikų žinių” Nr. 26-30 straipsnių sisteminė rodyklė


Turinys
Pasauliniai fizikos metai Lietuvoje: Z. R. Rudzikas. Pasauliniai fizikos metai žygiuoja per žemynus
1 J. A. Martišius. Mokslo pozicija – tyla
2 V. Šilalnikas. 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikų konferencija
2 J. Baužys, L. Mikoliūnaitė. Mokslo festivalio atgarsiai studentų akimis
3 Fizika mokykloje K. Zubovas. Tarptautinė fizikos olimpiada
4 A. Kanapickas. Žibančios ,,Fotono” akys
6 A. Visockienė. Nacionalinis jaunųjų mokslininkų konkursas
8 J. Chmeliov, A. Gruslys. ,,Einšteino beieškant” – jaunųjų fizikų susirinkimas Berlyne
10 Fizika universitete R. Aleksiejūnas, K. Jarašiūnas. Puslaidininkių tyrimas dinaminių difrakcinių gardelių metodu
11 G. Juzeliūnas. Dirbtinis magnetinis laukas labai šaltų atomų dujose
14 J. Baužys. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentų mokslinės draugijos atgimimas
16 2005 metų fizikos Nobelio premija
17 Jubiliejus: Sveikiname jubiliatą
17 A. Šileika. Akademikas Juras Požela – vienos žymiausių fizikos mokyklų įkūrėjas
18 J. Požela Spartieji tranzistoriai ir fononų kvantavimas
21 R. Katilius, A. Matulionis. Tikras fizikas
22 Iš viso pasaulio: A. Kupliauskienė. K. Makariūnas. Pasaulis bando gaminti termobranduolinę energiją
27 Iš mokslo istorijos: L. Klimka. Fizikas ir filomatas Jonas Sobolevskis Kražiuose
30 K. Makariūnas. Nobelio premijos paradoksai: Einšteinas ir jo Nobelio premija
31 Konferencijos: D. Šatkovskienė. Įspūdžiai iš II pasaulinės fizikių konferencijos
33 K. Makariūnas. Fizikai XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume
34 D. Šatkovskienė. IV Lietuvos moterų suvažiavimo simpoziumas ,,Moterys ir mokslas”
34 Terminologija S. Keinys. Fizikos mažybės
35 J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas. Potencialas ir jo rūšys
37 In memoriam
39 Apgintos disertacijos
40 Naujos knygos


Turinys
LFD veikla Z. R. Rudzikas. Vilnius – Europos fizikų trijų dienų sostinė
1 Pasauliniai fizikos metai J. A. Martišius, K. Svirskas. Reliatyvumo teorijos šimtmetis
2 Fizika mokykloje: S. Sakalauskas, S. Tamošiūnas. Tarptautinių fizikos olimpiadų eksperimentinės elektronikos užduotys
4 A. Kynienė. LIII moksleivių fizikos olimpiados antrasis etapas
6 Fizika laboratorijose: G. Valušis. Anapus terahercų
7 R. Kalinauskas. Puikus Fizikos instituto mokslininkų dubletas
11 G. Morkūnas. Šiek tiek apie radiacinę saugą
12 Premijos. Konkursai K. Makariūnas. 2004 Lietuvos mokslo premija
14 Lietuvos mokslų akademijos vardinė Adolfo Jucio premija
15 2004 m. jaunųjų mokslininkų ir aukštųjų mokyklų studentų darbų konkursų laureatai
15 Jubiliejai V. Lazauskas. Profesoriui Algirdui Audzijoniui 70 metų
16 V. Pocius. Fizika Vilniaus pedagoginiame universitete per
70 metų 16 Iš mokslo pasaulio K. Makariūnas. Svarbiausios fizikos ir astrofizikos problemos
19 Iš mokslo istorijos L. Klimka Vilniuje pirmą kartą pavartotas žodis – ,,metras”
19 Terminologija A. Kaulakienė. Devynkalbis aplinkos apsaugos žodynas
21 J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Zaikauskas. Potencialas ir jo rūšys /Tęsinys/
22 Pristatome knygą V. Filistovič. Monografija, skirta radiacinės saugos klausimams
24 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
24 Apgintos disertacijos
25 Naujos knygos
25 Fizikai dalininkės akimis


Turinys
Jubiliejiniai renginiai: A. Grigonis. Šventiniai renginiai, skirti akademikui Kazimierui Baršauskui
1 E. Norvaišas. Adolfui Juciui – 100
2 Fizika mokykloje: D. Majus. Pasaulinė fizikų olipiada dalyvio akimis
3 A.R. Bandzaitis, S. Tamošiūnas. ,,Fizikos Olimpui” – dešimt metų
4 A. Broks. Bendrojo lavinimo fizika vidurinėje mokykloje
6 Mokslo festivalis: A. Tamulis. Kuriama dirbtinė kvantinė gyvybė
8 Sveikiname: Vladą Valentinavičių ,Vytautą Pocių
10 Premijos: A. Acus. 2004 m. fizikos Nobelio premija
11 Iš viso pasaulio: K. Makariūnas. Atrasti 113-asis ir 115-asis cheminiai elementai
13 K. Makariūnas. CERN’ui penkiasdešimt metų
13 Iš mokslo istorijos: J.A. Martišius, K. Pyragas. Aleksoto pasididžiavimas
16 V. Pocius. Inžinieriaus laimėta byla dėl lietuviškos spaudos
18 Pristatome knygas P. J. Žilinskas. Naujas telekomunikacijų terminų žodynas
20 G. Valušis. Vytauto Karpaus kietojo kūno fizikos vadovėlis – ,,Dvimačiai elektronai”
21 Termininologija: J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas, P.J. Žilinskas. Potencialas ir jo rūšys
22 Konferencijose V. Šilalnikas. 12-asis tarptautinis simpoziumas ,,Labai spartūs vyksmai puslaidininkiuose” 23 A. Kupliauskienė. Tarptautinė daugiakrūvių jonų fizikos konferencija Vilniuje
24 V. Balevičius. Tarptautinė konferencija ,,Struktūra ir spektroskopija”
25 Su šypsena: L. Klimka. Respektabilusis profesorius V.K. Rentgenas – pamišo?
26 Apgintos disertacijos
26 Naujos knygos

Turinys
LFD veikla: A. Bernotas. 2005-ieji – pasauliniai fizikos metai
1 Fizika mokykloje: A. Slotkienė. Nuotolinė apklausa ,,Fotono” mokykloje
2 A. Lankauskas. Fotovandenilinė energetika. Ar Lietuva neatsilieka?
3 Iš mokslo pasaulio M. Mašalas. Ypač šaltos dujos – plačių galimybių sistema
4 Sveikiname Vytautą Šilalniką
6 Šimtametės sukaktys: A. Tamašauskas. Kietojo kūno tyrimai Kaune vadovaujant profesoriui Kazimierui Baršauskui
7 R. Karazija. Prof. Adolfo Jucio ryšiai su akad. Vladimiru Foku
8 Iš mokslo istorijos R. Kivilšienė. Galileo Galilėjaus (1564-1642) ryšiai su Lietuva ir biografijos nuotrupos 10 Premijos. Konkursai: K. Makariūnas. 2003 metų Lietuvos mokslo premijos
12 Asteroidas pavadintas profesoriaus V. Straižio vardu
14 2003 m. jaunųjų mokslininkų darbų konkurso laureatas
14 Termininologija: S. Keinys. Nepalaužta kalba
14 J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas, P.J. Žilinskas. Darbas ir jo rūšys
16 Konferencijose J.A. Krikštopaitis. Konferencijos Scientia et historia dešimtmetis
17 A. Česnys. Fizikai aptarė bendrojo ir aukštojo lavinimo dermės bei perimamumo klausimus
17 LFD emblemų ir ženklelių, žyminčių mūsų konferencijas, raida
19 J. Banys. Įspūdžiai iš Vokietijos fizikų draugijos konferencijos Drezdene
20 Apgintos disertacijos
21 Įvairenybės: L. Klimka. Fizikai šypsosi
21 Pristatome knygas: E. Makariūnienė. Knyga profesoriaus Kazimiero Baršausko 100-osioms gimimo metinėms
22 J.A. Martišius. ,,Žalias teorijos medis”
23 Naujos knygos