FIZIKŲ ŽINIOS

Mokslo populiarinimo leidinys buvo spausdinamas 1991-2006 metais.

Turinys
1 Bendrieji LFD klausimai Z. R. Rudzikas. Pasauliniai fizikos metai baigėsi. O kas toliau?
1 D. Šatkovskienė. Informacija apie projektą FP6
2 A. Kupliauskienė. Fizikės ieško priežasčių ir sprendimo būdų
2 Fizika mokykloje G. Kvietkauskienė. Ar susimąsto moksleivis, kodėl dangus mėlynas?
3 A. Kynienė. ,,Spektras” – naujas Fizikos vadovėlis VII klasei
4 P. Pečiuliauskienė. Naujo XI klasės fizikos vadovėlio turinio ypatumai
5 O. Kavaliauskas, O. Gaubienė, A. Kynienė. Moksleivių auksinių minčių trupinėliai
7 Laboratorijose R. Valiokas. Savitvarkiai monosluoksniai: kaip nanotechnologija tampa realybe
7 A. Juozapavičius, S. Lapienis, J. Tamulienė. Paskirstytieji ir lygiagretūs skaičiavimai jau Lietuvoje
10 Sveikiname V. Tutlys. Profesorių Pavelą Bogdanovičių šešiasdešimtojo gimtadienio proga
12 Premijos. Konkursai K. Makariūnas. 2005 m. Lietuvos mokslo premijos
13 Išrinkti nauji Lietuvos mokslų akademijos nariai
14 2005 m. jaunųjų mokslininkų ir aukštųjų mokyklų studentų darbų konkursų laureatai
15 Apie branduolinę energetiką K. Almenas. Ignalinos atominė elektrinė (IAE)-baimė ir politika
15 Iš viso pasaulio K. Makariūnas. Branduolinės energetikos atgimimas ir atsinaujinimas
20 K. Makariūnas. Opera apie fizikus
21 Sukaktys L. Kimtys. Nuostabusis kelių kartų fizikų mokytojas
22 Iš mokslo istorijos R. Kivilšienė. Sukurtas garsiojo astronomo Mikalojaus Koperniko portretas
24 Termininologija A. Kaulakienė. Prof. Henriko Horodničiaus terminologijos darbo pradžia -1801 fizikos termino kartoteka
25 A. Milkevičienė. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
27 Pristatome knygas R Karazija. Fizika ir gretimi mokslai Lietuvoje po Edukacinės komisijos reformų
28 V. Jucienė. Knyga apie akademiką Jurą Požėlą
29 Numatoma konferencija
32 Apginta disertacija
32 Naujos knygos
32 ,,Fizikų žinių” Nr. 26-30 straipsnių autorių rodyklė
34 ,,Fizikų žinių” Nr. 26-30 straipsnių sisteminė rodyklė


Turinys
Pasauliniai fizikos metai Lietuvoje: Z. R. Rudzikas. Pasauliniai fizikos metai žygiuoja per žemynus
1 J. A. Martišius. Mokslo pozicija – tyla
2 V. Šilalnikas. 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikų konferencija
2 J. Baužys, L. Mikoliūnaitė. Mokslo festivalio atgarsiai studentų akimis
3 Fizika mokykloje K. Zubovas. Tarptautinė fizikos olimpiada
4 A. Kanapickas. Žibančios ,,Fotono” akys
6 A. Visockienė. Nacionalinis jaunųjų mokslininkų konkursas
8 J. Chmeliov, A. Gruslys. ,,Einšteino beieškant” – jaunųjų fizikų susirinkimas Berlyne
10 Fizika universitete R. Aleksiejūnas, K. Jarašiūnas. Puslaidininkių tyrimas dinaminių difrakcinių gardelių metodu
11 G. Juzeliūnas. Dirbtinis magnetinis laukas labai šaltų atomų dujose
14 J. Baužys. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentų mokslinės draugijos atgimimas
16 2005 metų fizikos Nobelio premija
17 Jubiliejus: Sveikiname jubiliatą
17 A. Šileika. Akademikas Juras Požela – vienos žymiausių fizikos mokyklų įkūrėjas
18 J. Požela Spartieji tranzistoriai ir fononų kvantavimas
21 R. Katilius, A. Matulionis. Tikras fizikas
22 Iš viso pasaulio: A. Kupliauskienė. K. Makariūnas. Pasaulis bando gaminti termobranduolinę energiją
27 Iš mokslo istorijos: L. Klimka. Fizikas ir filomatas Jonas Sobolevskis Kražiuose
30 K. Makariūnas. Nobelio premijos paradoksai: Einšteinas ir jo Nobelio premija
31 Konferencijos: D. Šatkovskienė. Įspūdžiai iš II pasaulinės fizikių konferencijos
33 K. Makariūnas. Fizikai XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume
34 D. Šatkovskienė. IV Lietuvos moterų suvažiavimo simpoziumas ,,Moterys ir mokslas”
34 Terminologija S. Keinys. Fizikos mažybės
35 J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas. Potencialas ir jo rūšys
37 In memoriam
39 Apgintos disertacijos
40 Naujos knygos


Turinys
LFD veikla Z. R. Rudzikas. Vilnius – Europos fizikų trijų dienų sostinė
1 Pasauliniai fizikos metai J. A. Martišius, K. Svirskas. Reliatyvumo teorijos šimtmetis
2 Fizika mokykloje: S. Sakalauskas, S. Tamošiūnas. Tarptautinių fizikos olimpiadų eksperimentinės elektronikos užduotys
4 A. Kynienė. LIII moksleivių fizikos olimpiados antrasis etapas
6 Fizika laboratorijose: G. Valušis. Anapus terahercų
7 R. Kalinauskas. Puikus Fizikos instituto mokslininkų dubletas
11 G. Morkūnas. Šiek tiek apie radiacinę saugą
12 Premijos. Konkursai K. Makariūnas. 2004 Lietuvos mokslo premija
14 Lietuvos mokslų akademijos vardinė Adolfo Jucio premija
15 2004 m. jaunųjų mokslininkų ir aukštųjų mokyklų studentų darbų konkursų laureatai
15 Jubiliejai V. Lazauskas. Profesoriui Algirdui Audzijoniui 70 metų
16 V. Pocius. Fizika Vilniaus pedagoginiame universitete per
70 metų 16 Iš mokslo pasaulio K. Makariūnas. Svarbiausios fizikos ir astrofizikos problemos
19 Iš mokslo istorijos L. Klimka Vilniuje pirmą kartą pavartotas žodis – ,,metras”
19 Terminologija A. Kaulakienė. Devynkalbis aplinkos apsaugos žodynas
21 J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Zaikauskas. Potencialas ir jo rūšys /Tęsinys/
22 Pristatome knygą V. Filistovič. Monografija, skirta radiacinės saugos klausimams
24 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
24 Apgintos disertacijos
25 Naujos knygos
25 Fizikai dalininkės akimis


Turinys
Jubiliejiniai renginiai: A. Grigonis. Šventiniai renginiai, skirti akademikui Kazimierui Baršauskui
1 E. Norvaišas. Adolfui Juciui – 100
2 Fizika mokykloje: D. Majus. Pasaulinė fizikų olipiada dalyvio akimis
3 A.R. Bandzaitis, S. Tamošiūnas. ,,Fizikos Olimpui” – dešimt metų
4 A. Broks. Bendrojo lavinimo fizika vidurinėje mokykloje
6 Mokslo festivalis: A. Tamulis. Kuriama dirbtinė kvantinė gyvybė
8 Sveikiname: Vladą Valentinavičių ,Vytautą Pocių
10 Premijos: A. Acus. 2004 m. fizikos Nobelio premija
11 Iš viso pasaulio: K. Makariūnas. Atrasti 113-asis ir 115-asis cheminiai elementai
13 K. Makariūnas. CERN’ui penkiasdešimt metų
13 Iš mokslo istorijos: J.A. Martišius, K. Pyragas. Aleksoto pasididžiavimas
16 V. Pocius. Inžinieriaus laimėta byla dėl lietuviškos spaudos
18 Pristatome knygas P. J. Žilinskas. Naujas telekomunikacijų terminų žodynas
20 G. Valušis. Vytauto Karpaus kietojo kūno fizikos vadovėlis – ,,Dvimačiai elektronai”
21 Termininologija: J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas, P.J. Žilinskas. Potencialas ir jo rūšys
22 Konferencijose V. Šilalnikas. 12-asis tarptautinis simpoziumas ,,Labai spartūs vyksmai puslaidininkiuose” 23 A. Kupliauskienė. Tarptautinė daugiakrūvių jonų fizikos konferencija Vilniuje
24 V. Balevičius. Tarptautinė konferencija ,,Struktūra ir spektroskopija”
25 Su šypsena: L. Klimka. Respektabilusis profesorius V.K. Rentgenas – pamišo?
26 Apgintos disertacijos
26 Naujos knygos

Turinys
LFD veikla: A. Bernotas. 2005-ieji – pasauliniai fizikos metai
1 Fizika mokykloje: A. Slotkienė. Nuotolinė apklausa ,,Fotono” mokykloje
2 A. Lankauskas. Fotovandenilinė energetika. Ar Lietuva neatsilieka?
3 Iš mokslo pasaulio M. Mašalas. Ypač šaltos dujos – plačių galimybių sistema
4 Sveikiname Vytautą Šilalniką
6 Šimtametės sukaktys: A. Tamašauskas. Kietojo kūno tyrimai Kaune vadovaujant profesoriui Kazimierui Baršauskui
7 R. Karazija. Prof. Adolfo Jucio ryšiai su akad. Vladimiru Foku
8 Iš mokslo istorijos R. Kivilšienė. Galileo Galilėjaus (1564-1642) ryšiai su Lietuva ir biografijos nuotrupos 10 Premijos. Konkursai: K. Makariūnas. 2003 metų Lietuvos mokslo premijos
12 Asteroidas pavadintas profesoriaus V. Straižio vardu
14 2003 m. jaunųjų mokslininkų darbų konkurso laureatas
14 Termininologija: S. Keinys. Nepalaužta kalba
14 J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas, P.J. Žilinskas. Darbas ir jo rūšys
16 Konferencijose J.A. Krikštopaitis. Konferencijos Scientia et historia dešimtmetis
17 A. Česnys. Fizikai aptarė bendrojo ir aukštojo lavinimo dermės bei perimamumo klausimus
17 LFD emblemų ir ženklelių, žyminčių mūsų konferencijas, raida
19 J. Banys. Įspūdžiai iš Vokietijos fizikų draugijos konferencijos Drezdene
20 Apgintos disertacijos
21 Įvairenybės: L. Klimka. Fizikai šypsosi
21 Pristatome knygas: E. Makariūnienė. Knyga profesoriaus Kazimiero Baršausko 100-osioms gimimo metinėms
22 J.A. Martišius. ,,Žalias teorijos medis”
23 Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.  25, 2003
Turinys
LFD veikla
01. V. Šilalnikas. Aptariant 35-ąją jubiliejinę Lietuvos nacionalinę fizikos konferenciją
02. A. Bernotas. Išrinkta nauja Lietuvos fizikų draugijos valdyba
Fizika mokykloje
03. V. Kavaliūnaitė, M. Stakvilevičius. ,,Fotonui” jau 30 metų
04. V. Šlekienė, L. Ragulienė. ,,Viliokė fizika” visam gyvenimui
05. M. Beresna. Pirmasis žingsnis Nobelio premijos link
Fizika universitete
06. K. Jarašiūnas. Dinaminės holografijos metodai puslaidininkių tyrimuose: retrospektyva ir perspektyva
Bendrieji klausimai
06. D. Šatkovskienė. Lyčių lygybė moksle: fizikės šiuolaikinėje visuomenėje
08. V. Ivaška. Fizika. O kas toliau? 10
11. K. Makariūnas. Ar naudosis Lietuvos fizikai sinchrotroninės spinduliuotės šaltiniais Lunde?
Sveikiname:
12. Eglę Makariūnienę
13. Gražiną Tautvaišienę
13.Zenoną Rokų Rudziką
14. Vladislovą Ivašką
14. Kęstutį Jarašiūną
Premijos
14. R. Katilius. 2003 m. fizikos Nobelio premija
15. L. Kimtys. 2003 metų fiziologijos ir medicinos Nobelio premija paskirta fizikui ir chemikui
16. P. Brazdžiūno premija J. V. Vaitkui
Iš viso pasaulio
17. E. Norvaišas. Pentakvarkas – nauja elementariųjų dalelių rūšis
18. A. Bernotas. Ar sugrįš fizikams aukso amžius?
Sukaktys:
18. A. Kupliauskienė. Zigmantas Kupliauskis
20. A. Bolotinas. Profesorius Henrikas Jonaitis-mokslininkas ir mokytojas
In memoriam:
22. Regimantas Liucijus Kalinauskas
23. Kazimieras Gaivenis
23. Rimantas Krenevičius
Iš mokslo istorijos:
24. L. Klimka. Vilnietiškieji radijo imtuvai
Konferencijose:
25. K. Makariūnas. Fizikai XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume
26. G. Kaušylaitė. XXI Tarptautinė Baltijos šalių mokslo istorijos konferencija
27. E. Makariūnienė. Profesoriaus Adolfo Jucio moksliniai skaitymai
Termininologija:
28. J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas. Masė ir jos rūšys (Tęsinys)
Su šypsena:
29. L. Klimka. Krėslas iš dangaus

30. 2004 m. numatomos konferencijos
30. Apgintos disertacijos
31. Naujos knygos
33. ,,Fizikų žinių” Nr 21-25 straipsnių sisteminė rodyklė
35. ,,Fizikų žinių” Nr 1-25 straipsnių autorių rodyklė


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 24, 2003
Turinys:
LFD veikla:
01. A.Bernotas. LFD tarp dviejų rinkiminių konferencijų
01. Z.Rudzikas. Europos fizikų draugija ir nacionalinės fizikų draugijos
Fizika mokykloje:
02. S.Vingelienė. Fizikos mokymo turinio kaita vidurinėje mokykloje
05. L.Ragulienė, V.Šlekienė. Fotonas 5 J.Blažienė. Laikrodžių metamorfozė
07. S.Vingelienė. XIV moksleivių fizikos čempionatas
08. Č.Radvilavičius. Aštuntasis profesoriaus Kazimiero Baršausko fizikos konkursas
Fizika universitete:
08. A.P.Stabinis. Nedifraguojančios X bangos
Sveikiname:
10. Viktorą Lujaną
10. Alfonsą Grigonį
11. Sigitą Ališauską
11. Gintarą Dikčių
12. Julių Dudonį
12. Liudą Pranevičių
12. Algirdą Petrą Stabinį
Premijos:
13. K.Makariūnas. Fizikai – 2002 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai
15. 2002 m. jaunųjų mokslininkų ir studentų darbų konkursų laureatai
16. E.Makariūnienė. Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariai
Iš viso pasaulio:
17. K.Makariūnas. CERN’e užregistruota daugiau kaip šimtas antivandenilio atomų
18. Fizikų darbai aukcione
18. Atominės bombos planai sugrįžo į Japoniją
Pristatome knygas:
18. L.Klimka. Fizikas turi žinoti savojo mokslo istoriją
19. J.A.Martišius. Knyga neprilygstamam pedagogui ir mokslo žinių skleidėjui
Iš mokslo istorijos:
20. L.Klimka. Senosios Vilniaus astronomijos observatorijos 250-metis
23. Terminologija: A.Kaulakienė. Terminografinis profesoriaus Antano Žvirono indėlis
25. V.Valiukėnas, P.J.Žilinskas. Apie terminų daugiklis, koeficientas, faktorius vartoseną
26. J.Kaladė, K.Ušpalis, K.Valacka, V.Palenskis, V.Valiukėnas. Masė ir jos rūšys
Su šypsena:
27. L.Klimka. Neutronas už kuklumą
27. Fenomenalūs J.Neimano gebėjimai
27. Apgintos disertacijos
28. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 23, 2002
Turinys
LFD veikla:
01. Z.Rudzikas. Lietuvos fizikai – pasaulio fizikų šeimoje
Fizika mokykloje:
02. P.Bogdanovičius. Trisdešimt trečioji tarptautinė fizikos olimpiada
05. D.Usorytė. Fizikos mokytojas Vidutis Kudzmanas
05. L.Ragulienė, V.Šlekienė. Fotonas
06. L.Kelpšaitė, E.Rimgailaitė. Laboratorijoje
Fizika institute ir universitete:
07. G.Valušis. T bangos: žvilgsnis iš arčiau
09. J.Dudonis. Profesoriaus Igno Končiaus laboratorija Kauno technologijos universitete
10. G.Kamuntavičius. Mokslas ir visuomenė 1
12. L.Klimka. Su šypsena apie Nobelio premijos laureatus
13. R.Karazija. Banguojanti mokslo raida
Sveikiname:
16. J.A.Martišių
17. G.P.Kamuntavičių
17. P.J.Žilinską: pokalbis 60-čio proga
19. A.P.Piskarską
Premijos:
20. J.Dudonis. Profesoriaus Igno Končiaus premija įteikta penktąjį kartą
20. K.Makariūnas. 2002 metų fizikos Nobelio premija
Iš viso pasaulio:
21. G.Juzeliūnas. Sustabdyta šviesa
Pristatome knygas:
23. G.Tamulaitis. Fizikų monografija išleista Niujorke
24. A.Bernotas. Viliojanti knyga – naujas fizikos vadovėlis
Iš mokslo istorijos:
25. L.Klimka. Mokytojas ir mokslininkas Karlas Čechavičius. Pažymint 170m. gimimo ir 100m. mirties metines
27. R.Karazija. Didieji XXa. fizikos atradimai
Terminologija:
30. S.Keinys. “Ar šalia fizinis, fiziškas vartotinas fizikinis?” Iš terminologinės A.Salio veiklos
31. J.Kaladė, K.Ušpalis, K.Valacka, V.Palenskis ir V.Valiukėnas. Krūvis ir jo rūšys
Sukaktys:
33. E.Makariūnienė. Ignoto Domeikos 200-osios gimimo metinės
Konferencijos:
34. A.Kynienė, R.Kivilšienė. Europos fizikų draugijos konferencija

34. Numatomos konferencijos
35. Apgintos disertacijos
35. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 22, 2002
Turinys
01. LFD veikla: Z. Rudzikas. Centrinės Europos fizikų problemos
Sukaktys:
02. K. Makariūnas. Lietuvos universitetui Kaune 80 metų
Fizika mokykloje:
03. J.A. Martišius. 50 fizikos olimpiadų
05. L. Ragulienė, V. Šlekienė. Neakivaizdinė fizikos mokykla ,,Fotonas”
07. J. Krupič. Lazerinės rodyklės panaudojimas mokomosiose laboratorijose
Fizika institutuose:
09. R.Brazis. Ar fotonai gali gimti iš fononų?
11. D.Valiulis, V Remeikis. Elementinės analizės galimybės Lietuvoje plečiasi
13. A. Ažusienis. Kviečia Teorinės fizikos ir astrononiiJos instituto planetariumas
14. Išrinkti nauji Mokslų akademijos nariai ekspertai
14. 2001 m. jaunųjų mokslininkų ir studentų konkursų laureatai
Sveikiname:
15. Algirdą Šileiką
15. Kęstutį Makariuną
16. Saulių Vengrį
16. Gytį Jušką
17. Romualdą Brazį
17. K. Makariūnas. 2001 m. Lietuvos mokslo premija
Mokslo naujienos:
18. R. Karazija. Astrofizikos atradimai ir problemos
20. R.Kalinauskas. Muilo burbulas ar termobranduolinė sintezė kolboje ant laboratorijos stalo?
Terminologija:
21. A.Kaulakienė. Kalba – tautoskultūros atspindys
22. J. Kaladė, K.Ušpalis, K.Valacka, V. Palenskis. V. Valiukėnas. Jėga ir jos rūšys (Tęsinys)
Konferencijose:
24. S. Vingelienė, R. Kivilšienė. Tarptautinė konferencija ,,Moterys fizikoje”

25. Numatomos konferencijos
25. Apgintos disertacijos

Iš mokslo istorijos:
26. R. Kivilšienė. Galvanodezmas – XIX a. medicininis prietaisas
26. E. Makariūnienė. Kad neliktume paskutiniai Europos kelyje
27. R. Kivilšienė, L. Klimka. Nematytas Juozapo Mickevičiaus atvaizdas
28. L. Klimka. Fizikai apie matematikus su šypsena

29. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 21, 2001
Turinys:
01. A.Bernotas. XXXIV Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
Fizika mokykloje:
01. A.R.Bandzaitis. Apie XXXII tarptautinę fizikos olimpiadą
03. A.Kynienė. Problemos, iškylančios mokyklų profiliavimosi laikotarpiu
04. ,,Fotono” vasara 2001 L.Ragulienė. Dvidešimt šešeri metai
04. D.Mečanecaitė. ,,Fotonas” – tai gyvenimo būdas
Mokyklos žymūnai:
06. V.Kavaliūnaitė. Fizikos paviliota
07. Sveikiname Gintautą Jurgį Baboną
07. Adolfą Dargį
07. Albertą Laurinavičių
Premijos:
08. G.Juzeliūnas ir M.Mašalas. 2001 metų fizikos Nobelio premija
09. J.Dudonis. Profesoriaus Igno Končiaus premija

10. N.Rakštikas. Mokomieji Ignalinos AE blokų valdymo skydai

Pristatome knygas:
12. L.Klimka. Knyga apie įžymųjį Lietuvos mokslininką – pirmosios elektrolizės teorijos kūrėją
13. K.Makariūnas. ,,Mokslas kaip žvakė tamsoje”
13. R.Karazija. Fizikos žaislai, kuriuos lengva pasigaminti pačiam
Sukaktys. Minėjimai:
14. Profesoriaus Vinco Čepinskio 130 metų gimimo sukaktis
14. L.Klimka. Mokslo istorikų konferencija akademikui P.Slavėnui atminti
15. A.Česnys. Gedimino technikos universitete pagerbtas profesoriaus Kazimiero Baršausko atminimas
Iš mokslo istorijos:
17. L.Klimka. Vilniaus fizikų Nievodničanskių dinastija
18. L.Klimka. Temperatūrų skalei – 300
Terminologija:
19. K.Ušpalis. Kaip vadintina sudėtinė ko nors dalis?
20. J.Kaladė, K.Ušpalis, K.Valacka, V.Palenskis, V.Valiukėnas. Jėga ir jos rūšys (2)

22. Apgintos disertacijos 22
23. 2002 m. minėsime sukaktis 23
23. Numatomos konferencijos 23
23. Naujos knygos 23
Profesoriaus Kazimiero Baršausko fizikos konkursas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 20, 2001
Turinys
01. Per dešimtmetį dvidešimt “Fizikų žinių” numerių
Fizika mokykloje:
01. S.Vingelienė. XII Lietuvos moksleivių fizikos čempionatas
Sveikiname:
04. Stanislovą Jakutį 4
05. Juozą Vidmantį Vaitkų 5
05. J.V. Vaitkus. Didieji fizikos ir gamtos mokslų eksperimentai. Ar jie toli nuo mūsų?
07. Dmitrijų Styrą
Premijos:
08. A. Matulionis. 2000 m. Lietuvos mokslo premija

09. Išrinkti nauji Lietuvos mokslų akademijos nariai

Iš viso pasaulio:
09. K. Makariūnas. Kur bus statomas tarptautinis eksperimentinis termobranduolinis reaktorius?
10. K. Makariūnas. CERN’e sukurtas neutrinų spindulys bus tiriamas prie Romos
10. V. Kabelka. Pagaliau įžengta į atosekundžių pasaulį
Pristatome knygą:
12. V. Šilalnikas. Amerikoje išleista Lietuvos fizikų monografija

Į “Fizikų žinių” anketos klausimus atsako:
13. P. Pipinys
14. K. Pyragas
15. A.J. Janavičius
16. R. Karazija

18. J. Jasevičiūtė ir A. Karaliūtė. VU Kvantinės elektronikos katedros absolventų mintys ir likimai
Iš mokslo istorijos:
20. L. Klimka. O vis dėlto ji sukasi!
20. E. Makariūnienė, E. Šegždienė. Dalis akademiko P. Brazdžiūno memorialinio palikimo
Terminija:
22. E. Zaikauskas. Devyniolika tūkstančių radioelektronikos terminų!
22. J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas. Energija ir jos rūšys

Konferencijos:
27. J.A. Martišius. Apie fiziką ir astronomiją XX Baltijos valstybių mokslo istorijos konferencijoje
27. Apgintos disertacijos
28. Naujos knygos
28. 34-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
29. LFD žurnalo ,,Fizikų žinios” Nr. 1-20 sisteminė rodyklė


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 19, 2000
Turinys
LFD veikla:
01. Z. Rudzikas. Pas Austrijos fizikus
Fizika mokykloje:
02. R. Rozga. Moksleivių apklausos anketa “Fizika mokykloje ir aš?”
03. E. Kuokštis. Lietuvos moksleiviai fizikai XXXI tarptautinėje fizikos olimpiadoje Lesteryje
06. J. A. Martišius. Vidurinės mokyklos fizikos programa ir “Fizikos Olimpas”
Sveikiname:
07. Jurą Poželą
07. J. Požela. Ar pavojinga Lietuvai atominė elektrinė?
09. Konstantiną Repšą
09. K. Repšas. Kietojo kūno fizika – antroji mano specialybė
10. Zenoną Rudziką
11. Liudviką Kimtį
11. Libertą Klimką
12. L. Klimka. Prieš 350 metų išleistas K. Semenavičiaus “Didysis artilerijos menas”
Premijos:
13. K. Makariūnas. Nobelio premijos už praktinę tyrimų reikšmę
13. 2000 m. fizikos Nobelio premija
15. 2000 m. chemijos Nobelio premija
16. G. Dikčius ir J. Storasta. Nobelio premijos laureatas, kvantinio Holo efekto atradėjas – Vilniaus universitete
Iš viso pasaulio:
17. K. Makariūnas. Naujas 2,5 GeV sinchrotronas I. Kurčiatovo tyrimų centre. Berlyno 0,8 GeV sinchrotronas perkeliamas į Artimuosius Rytus
Pristatome knygas:
18. V. Valentinavičius. “Populiariszkas rankvedis fyzikos” – pirmasis lietuviškas fizikos vadovėlis
18. G. Trinkūnas. Fotosintezės eksitonai – World Scientific leidyklos išleista monografija

20. J. Jasevičiūtė ir A. Karaliūtė. VU Kvantinės elektronikos katedros absolventų mintys ir likimai

Sukaktys. Paminėjimai:
21. R. Karazija. Šimtametis kvantas ir jo atradėjas
23. J.V. Vaitkus. 50 metų puslaidininkių tiriamiesiems darbams ir 40 metų Puslaidininkių fizikos katedrai
26. J.A. Martišius. Teorinės mechanikos pradininkas Lietuvoje
27. J. Banys. Gimtajame Kupiškio rajone pagerbtas akademiko Povilo Brazdžiūno atminimas
27. E. Makariūnienė. ,,… Tiems, kurie leido žmoniškumo šviesai spindėti”
Konferencijose:
28. V. Gontis. XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas
29. V. Šilalnikas. Tarptautinė konferencija “Šiuolaikinės optinės elektronikos medžiagos ir prietaisai”
30. V. Šilalnikas. IX Lietuvos-Lenkijos seminaras “Kietojo kūno fizika ir technologija”
31. A. Grigonis. KTU konferencijos 31 L. Ardaravičius. XXIX puslaidininkinių darinių fizikos mokykla Jaszowiec-2000

32. Dalyvaukite profesoriaus K. Baršausko fizikos konkurse!

Įvairenybės:
32. R. Kivilšienė. Kada didieji išradimai pasiekė Lietuvą

33. Mūsų kalendorius
34. Apgintos disertacijos
35. Numatomos konferencijos
35. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 18, 2000
Turinys
LFD veikla:
01. Z. Rudzikas. Pas Estijos ir Latvijos fizikus
Fizika mokykloje:
01. S. Vingelienė. Svarbiausi Lietuvos moksleivių fizikos renginiai: XI čempionatas ir XLVIII olimpiada
03. E. Sakalauskas. Į pagalbą besiruošiančiam fizikos egzaminui
Sveikiname:
04. K. Ušpalis. Kaip tapau fiziku
06. A. Bolotinas. Mano universitetai
08. S. Sakalauskas. Mikroelektroniniai krūvio keitikliai
10. A. Matulionis atsako į “Fizikų žinių” anketos klausimus

Premijos:
11. 1999 m. Lietuvos mokslo premijos
13. Lietuvos mokslų akademijos vardinė Adolfo Jucio premija
13. 1999 m. jaunųjų mokslininkų ir studentų konkurso laureatai
Iš viso pasaulio:
14. K. Makariūnas. Permainos… Branduolinių bandymų vietos šiandien
Institutuose:
16. V. Remeikis, A. Plukis, R.L. Kalinauskas. Nauja naudoto branduolinio kuro saugojimo technologija Ignalinos AE
18. G. Trinkūno atsakymai į “Fizikų žinių” anketos klausimus
19. L. Klimka. Etnokosmologijos muziejaus dešimtmetis
Prisimename:
21. A.Matulis. Raimundą Dagį prisimenant
22. R.K. Kalinauskas. Vladislovui Vanagui atminti
Terminologija:
22. K. Gaivenis. Rekomenduojame: “Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas”
23. J. Kaladė, K. Ušpalis, E. Makariūnienė, A. Bandzaitis, A. Stabinis, V. Palenskis, V. Valiukėnas, K.Valacka. Sąveika ir jos rūšys
Įvairenybės:
25. . Savukynas. Viskas labai paprasta – “Siuvėjo eilutė”
26. L.Klimka. Mokslininkų likimai
In memoriam:
27. Ilja Levitas
Konferencijos:
28. Puslaidininkių fizikos instituto konferencija
28. Konferencija “Scientia et historia-2000”

29. Numatomos konferencijos
29. Apgintos disertacijos
30. Naujos knygos
31. Vyr. redaktorės portretas(galėjo būti čia)
32. Lietuvos fizikų draugijos kreipimasis


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 17, 1999
Turinys
01. LFD nuo rinkimų iki rinkimų
01. 33-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
Fizika mokykloje:
02. E.Kuokštis. Tarptautinė fizikos olimpiada Italijoje
Sveikiname:
05. Vladą Valentinavičių
06. Evaldą Leonardą Garšką

06. PIP – naujas žurnalas

Iš viso pasaulio:
07. K.Makariūnas. Mažos dozės

09. Z.Rudziko atsakymai į “Fizikų žinių” anketos klausimus

Premijos. Apdovanojimai. Medaliai:

10. E.Norvaišas. 1999 m. fizikos Nobelio premija
11. A.Undzėnas. 1999 m. chemijos Nobelio premija
12. 1999 m. Valdo Adamkaus premija
13. Baltijos šalių mokslų akademijų medalis – akademikui J.Poželai
Sukaktys:
13. J.Požela, V.Jucienė. Pusė amžiaus tranzistorių fizikai
15. D.Kimtienė. Periodinei elementų sistemai – 130
17. J.Požela. Pasaulio mokslininkų federacijai 20 metų
18. J.A.Martišius. Universalas Vladas Stanka
20. A.Savukynas. Pavadinta Jucio vardu
20. L.Klimka. Paminėtos reikšmingos sukaktys
Terminologija:
21. E.Makariūnienė. Profesoriaus Liubomiro Kulvieco fizikinių sąvokų darybos darbai
22. K.Ušpalis, J.Kaladė, K.Valacka, E.Makariūnienė, V.Valiukėnas, V.Palenskis. Medžiaga ir jos rūšys

25. Fizikai juokauja

Konferencijos:
25. J.A.Krikštopaitis. Lemtingas civilizacijos įvykis – A.Voltos atradimas
27. L.Kimtys. AMPERE draugijos kolokviumas Vilniuje
28. L.Ardaravičius. Europos fizikų doktorantų konterencija PeH99
28. A.Urbelis. Jaunųjų mokslininkų konferencijos fizikos ir fizinės kompiuterijos sekcija

29. Numatomos konferencijos
29. Apgintos disertacijos
30. Mūsų kalendorius
Recenzijos:
31. R.Šadžius. Nauja knyga apie grupių teoriją
32. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 16, 1999
Turinys
Fizika mokykloje:
01. V. Kavaliūnaitė. “Fotono” dvidešimtpenkmetis
02. J.A. Martišius, E. Rupšlaukis. Dešimt Lietuvos moksleivių fizikos čempionatų
Laboratorijose:
03. R. Miškinis. Laikas – vienetai, skalės ir etalonai
Sveikiname:
06. Vladislavą Kavaliūnaitę

06. “Fizikų žinių” anketa

Atsakymai į “Fizikų žinių” anketos klausimus:
07. J.Poželos
07. R.Brazio
08. G. Dikčiaus
09. V. Žalkausko
09. A. Žukausko
09. S. Juršėno
10. L. Ardaravičiaus
Iš viso pasaulio:
10. K.Makariūnas. Planko konstanta ir kilogramas. 114-asis elementas. Ką daryti su plutoniu?
Premijos:
12. 1998 m. Lietuvos respublikos mokslo premijos
13. Lietuvos mokslų akademijos 1998 m. jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinių darbų konkurso premijos
Terminologija:
14. A. Kaulakienė. “Populiariszkam rankvedžiui fyzikos” 100 metų
14. K.Gaivenis. Tikslintini fizikos terminai
15. R. Karazija. Judėjimo kiekis, o ne judesio kiekis
15. J. Kaladė, K. Ušpalis, V. Valiukėnas, V.Palenskis, K. Valacka. Laukai ir jų rūšys
Minime:
17. Juozui Matuliui 100
Konferencijose:
18. J.A. Martišius. “Historiae scientiarum Baltica’99”

Fizikai šypsosi:
19. A. Savukynas. Linksmai apie “Linksmają fiziką”

20. LFD veikla Z. Rudzikas. Tolimajame Taivanyje apsilankius
22. A. Bernotas. LFD informacija

22. Apgintos disertacijos
22. Numatomos konferencijos
22. Dėl mokslo darbų pateikimo Lietuvos mokslų akademijos Adolfo Jucio (teorinė fizika) vardinės premijos 1999 m. konkursui
23. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 15, 1998
Turinys
01. Z.Rudzikas. Lietuvos fizikai jau Europoje!
Fizika mokykloje ir institute:
01. E. Kuokštis. Lietuvos moksleiviai 29-ojoje tarptautinėje jaunųjų fizikų olimpiadoje Reikjavike
04. E. Rupšlaukis. Fizika reformuojamoje mokykloje
06. A. Galdikas ir A. Pauža. Matų vienetų Lietuvos etalonai
Mūsų svečiai:
06. U. Tumavičienė ir V. Tumavičius. Tinklapis fizikos mokytojui
07. A. Krotkus. Žurnalas ne vien ryšininkams
Pristatome knygą:
08. J. Jasevičiūtė. Profesoriaus Henriko Horodničiaus “Branduolio fizikos” vadovėlis
Sveikiname:
09. Algirdą Matulį
Fizikos naujienos:
09. V. Karpus. Kulono blokada. Vienelektronis tranzistorius
12. R.K. Kalinauskas. Gama spindulių pliūpsnis (GSP) švietė kaip visa Visata
13. R.L. Kalinauskas. Ar įrodytos neutrino osciliacijos?
K. Makariūnas. Iš viso pasaulio
Premijos:
16. A. Matulionis. 1998 m. fizikos Nobelio premija
18. D. Šatkovskienė. 1998 m. chemijos Nobelio premija
19. Nobelio premijos ir laureatai “Fizikų žiniose”
Terminologija:
20. A. Kaulakienė. J. Kruopo fizikos terminijos tvarkybos įnašas juntamas ir dabar
21. L. Kimtys, G. Misiūnas, V. Balevičius. Magnetiniai rezonansai
21. A. Kaulakienė. Magnetinis branduolinis rezonansas ar magnetinis branduolių rezonansas?
22. J. Kaladė, P. Miškinis, E. Norvaišas, V. Šimonis. Kvantinė lauko teorija ir elementariosios dalelės
Iš mokslo istorijos:
24. L. Klimka ir R. Kivilšienė. Senojo Vilniaus universiteto garbės nariai
Prisimename:
25 J. A. Martišius. Dekanas Vincas Mockus. 100-ųjų gimimo metinių proga
26. A. Savukynas. Adolfo Jucio moksliniai skaitymai
Konferencijose:
27. L.Klimka. “Scientia et historia-98”
28. A. Grigonis. “Taikomosios fizikos” konferencija
28. S. Vingelienė. IV Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos (LFMA) konferencija
29. A. Gudelis. IV Fizikos instituto doktorantų konferencija
29. L. Kimtys. Tarptautinė magnetinio rezonanso konferencija
29. V. Šilalnikas. 10-asis tarptautinis ultrasparčiųjų vyksmų puslaidininkiuose simpoziumas
30. L. Ardaravičius. Fizikos mokykla Kopenhagoje

30. Apgintos disertacijos
31. Šimtmečio sukaktys Lietuvoje
31. Mūsų kalendorius
32. LFD veikla
32. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 14, 1998
Turinys
01. Z.Rudzikas. Kaip laikosi Lietuvos fizikai?
Fizika mokykloje:
01. E.Rupšlaukis. IX Lietuvos jaunųjų fizikų čempionatas
02. Mūsų svečiai S.Vingelienė. Elektroninis žurnalas “Mezonas”
03. L.Klimka. Dešimtasis “Lietuvos dangaus” numeris
Pristatome knygą:
04. R.Karazija. Monografija, išleista Kembridže
Sveikiname:
05. Viktorą Lujaną
05. Joną Grigą
05. Kazimierą Pyragą

Mokslo naujovės:
06. A.Lozdienė. Kosminis gravitacinių bangų detektorius LISA
08. K.Makariūnas. Čikagoje ir Fermio laboratorijoje

Premijos:
10. A.Stabinis. Neutraliųjų atomų lėtintuvai ir gaudyklės. 1997 m. Nobelio fizikos premija
12. 1997 m. Lietuvos mokslo premija
13. LMA 1997 m. jaunųjų mokslininkų ir aukštųjų mokyklų studentų darbų premijos

Terminologija:
13. K.Gaivenis. Fizikos terminijos antonimai
13. K.Ušpalis, V.Valiukėnas, A.Stabinis, V.Palenskis. Erdvė ir jos rūšys

Iš mokslo istorijos:
15. L.Kimtys. Pirmieji fizikos muziejaus žingsniai
15. L.Klimka. Pirmoji fizikos ir astronomijos knyga – reikšmingas Lietuvos mokslo paminklas
Prisimename:
17. Konferencija, skirta profesoriaus A.Puodžiukyno šimtmečiui
18. A.Tamašauskas. Profesorių Antaną Puodžiukyną prisimenant (1898 02 05 – 1986 10 10)
20. L.Kimtys. Profesorius H.Jonaitis – molekulinės spektroskopijos pradininkas Lietuvoje
21. K.Ušpalis. Žymiausias fizikos populiarintojas mūsų krašte
22. V.Valentinavičius. Profesorius Henrikas Jonaitis – metodininkas

22. In memoriam
22. Fizikos instituto konferencija
23. Įvairenybės
23. Apgintos disertacijos
24. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 13, 1997
Turinys
01. Akademiko Povilo Brazdžiūno šimtmetis. Akademiko Povilo Brazdžiūno minėjimo renginiai Vilniuje
01. 32-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
02. V.Ivaška. Profesoriaus P.Brazdžiūno minėjimas Biržuose ir Panevėžyje
02. V.Baliūnas. Akademiko Povilo Brazdžiūno mokykliniai metai Panevėžyje
04. S.Keinys. Tėvynės šviesos nušviestas gyvenimas
05. K.Makariūnas. Eksperimentinė branduolio fizika ir radioaktyviojo skilimo konstantų pastovumo ribų tyrimai Fizikos institute
Fizika mokykloje:
07. E.Kuokštis. Jaunųjų fizikų XVIII tarptautinė olimpiada
09. L.Ragulienė. Ar padeda fotoniečiui fizikos mokytojas?
10. Moksleiviai apie fizikos vadovėlius
11. Lietuvos mokyklai 600 metų L.Klimka. Akademikas E. Lencas – Lietuvos gimnazijoms
13. J.A.Martišius. Nulenkime galvas
14. V.Valentinavičius. Fizikos didaktika
15. Sveikiname Vytautą Ilgūną
16. Viktorą Šugurovą 15 Antaną Česnį
16. Mokslinėse laboratorijose A.Petravičius ir J.Storasta. Mikroanalitiniai tyrimai Vilniaus universiteto Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institute
Fizikai šypsosi:
18. L.Klimka. Kodėl 13 – nelaimingas skaičius?

18. 1997 m. Nobelio fizikos premija

Svetur:
19. A.Kriščiūnas. Nacionalinė Argono laboratorija
20. V.Jucienė. William H.Lemay dovana Lietuvai
22. B.Kaulakys. Įspūdžiai iš XVI fizikų Nobelio premijos laureatų konferencijos Lindau’97

Terminologija:
23. V.Palenskis, A.Stabinis ir V.Valiukėnas. Spektriniai šviesos dydžių tankiai

Prisimename
24. Vytautą Bertulį

Konferencijos:
25. J.Dudonis. Fizikos mokslui lietuviškajame universitete 75 metai

26. Apgintos disertacijos
26. Mūsų kalendorius
28. 1998 m. minėsime sukaktis
28. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 12, 1997
Turinys
Fizika mokykloje ir universitete:
01. J.Storasta. Magistrantūros studijos Vilniaus universiteto Fizikos fakultete
01. J.A. Martišius ir E. Rupšlaukis. Nuaidėjo 45-oji fizikų olimpiada
02. Č. Radvilavičius. Antrasis Kazimiero Baršausko fizikos konkursas moksleiviams
Fizikos naujienos:
03. K. Makariūnas. Greitintuvais valdomos grandininės reakcijos
Mokslinėse laboratorijose:
04. R. Jasiulionis. Radioekologiniai tyrimai Nalšios žemėje
06. Iš mokslo istorijos: J.A. Martišius. Elektrono atradimui 100 metų
07. A. Tamašauskas. Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos katedros reorganizacija pirmosios sovietinės okupacijos metu (1940-1941). Tęsinys
Sveikiname:
09. Antaną Rimvidą Bandzaitį
Sukaktys:
10. V. Šilalnikas. Puslaidininkių fizikos institutui 30 metų
11. R.L. Kalinauskas. Kiek Fizikos institutui metų?
Premijos:
12. 1996 metų Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureatai
13. Lietuvos mokslų akademijos 1996 m. jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinių darbų konkurso premijos
13. Švietimo ministerijos premijos
14. Fizikai – premijų laureatai
Fizikai šypsosi:
15. R. K. Pripažinimo ženklai
Terminologija:
16. A. Kaulakienė. Terminas – nominacijos karalius
17. E. Makariūnienė. “Tam darbui vadovauti tektų Jums, gerbiamas Profesoriau”
18. V. Palenskis ir V. Valiukėnas. Trikdžiai, trukdžiai ir triukšmai
Prisimename:
20. A. Matulionis. Seminaras profesoriui Vytautui Bareikiui (1937-1995) atminti
20. N. Šaduikienė. Akademiko Jurgio Viščako literatūros rodyklė
In memoriam:
21. Janina Vizbaraitė
Konferencijose:
21. P.Demkinas. Karpačio žiemos teorinės fizikos mokykla
Įvairenybės:
22. L.Klimka. Fizikos istorijos aidai

23. Apgintos disertacijos
23. Naujos knygos
POVILO BRAZDŽIŪNO (eksperimentinė fizika) premijos nuostatai


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 11, 1996
Turinys
01. Z.Rudzikas. Europos fizikų problemos
Fizika mokykloje ir universitete:
02. E.Kuokštis. Jaunieji fizikai tarptautmėje olimpiadoje Osle
03. D. Grabauskas. Kuo fizika įdomi nefizikui?
05. Vivat fizika!
05. P.Lozda. Fizika – tai ne tik mokslas
07. A.Miniotas. Jaunųjų fizikų mokykla Trieste
07. .Klimka. Vyriausią fizikos mokytoją aplankius
Sveikiname:
09. Profesorių Vytautą Straižį
Fizikos naujienos:
09. K. Makariūnas. Branduoliai su aureole. Paslaptingasis neutrinas
11. 1996 metų Nobelio premijos G.Duškesas. Fizikos Nobelio premija. Chemijos Nobelio premija
Mokslinėse firmose:
13. P. Balkevičius. EKSPLA. Eksperimentiniai lazeriai

14. Vardinė akademiko Povilo Brazdžiūno mokslo premija

Iš mokslo istorįjos:
15. A. Tamašauskas. Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos katedros reorganizacija pirmosios sovietinės okupacijos metu (1940-1941)
16. J. A. Martišius. Konstantinas Šakenis – pirmųjų lietuviškų fizikos vadovėlių autorius
18. A. Grigonis. Profesorių Igną Končių prisimenant

Terminologija:
18. K. Gaivenis. Fizikos terminai “Bangų” savaitraštyje
19. K.Ušpalis ir V. Valiukėnas. Laikas ir jo rūšys

In memoriam:
20. Alfonsas Misiukas-Misiūnas
21. Viktoras Kybartas

Konferencijos:
21. J. Vaitkus. XXIII tarptautinėje puslaidininkių fizikos konferencijoje
22. A. Plukis. Branduolio spektroskopijos seminaras mieste, kurio nėra žemėlapyje
22. L. Valkūnas. Tarptautinis seminaras “Šviesos surinkimo fizika”
23. LFD konferencija
23. A.Matulionis ir R.Katilius. XX Europos pasitarimas WOCSDICE’96
24. J.Grigas. XXII tarptautinė feroelektrikų fizikos konferencija
24. L.Kimtys. XXVIII AMPERE kongresas
25. J.A. Martišius. VPU konferecija

25. Apgintos disertacijos
25. Mūsų kalendorius
27. Įvairenybės
27. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 10, 1996
Turinys
01. Z.Rudzikas. Fizikų rūpesčiai
Fizika mokykloje:
01. V. Dienys. Fizika ugdymui ir profesijai
03. Č. Radvilavičius. Kazimiero Baršausko fizikos konkursas moksleiviams
04. V.Šlekienė. Nauja fizikos ir gamtos mokslų mokytojo specialybė
04. S.Urbonaitė. Fizikos ir astronomijos mokytojų atestacija
Sveikiname jubiliatus:
06. Stanislovą Jakutį
06. Vincentą Dienį
Mokslo sukaktys:
07. K. Makariūnas. Radioaktyvumo atradimo šimtmetis
08. L. Kimtys. Auksinis BMR jubiliejus
Mokslinėse laboratorijose:
10. R.Viselga. “Internetas” “Internetas”? “Intemetas”!
11. J. Paukštė ir R.A. Žilinskas. Panevėžio fizikų darbai

12. Lietuvos respublikos 1995 metų mokslo premijų laureatai
13. Lietuvos MA 1995 m. jaunųjų mokslininkų darbų konkurso premija
13. Sukaktys
Iš mokslo istorijos:
14. R. Kivilšienė. “Apie gamtos satvarį”
15. J.A. Martišius. Vinco Čepinskio 125-osioms gimimo metinėms
16. A. Kaulakienė. Profesorius Ignas Končius ne tik fizikas, bet ir terminologas
Terminologija:
18. Gerties ir sugerties terminai
In memoriam:
19. Raimundas Dagys
Konferencijos:
19. G. Dikčius. 31-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija
20. L. Klimka. Mokslo istorikų forume
21. PFI konferencija
21. FI konferencija

22. Apgintos disertacijos
22. Būsimosios 1996 metų konferencijos
22. Mūsų kalendorius
23. Kaip humanitarai aiškina fiziką
23. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 9, 1995
Turinys
01. J. Požela. Ar reikalingi fizikai Lietuvai?
02. A. Matulis. Kvantinė fizika
04. 1995 m. fizikos Nobelio premijos laureatai
Svetur:
05. A. Šileika. Antrasis pasaulinis fizikų draugijų kongresas
06. L. Kimtys. Šiaurės ir Baltijos šalių fizikos komitetas
06. J. Vaitkus. Europos fiziko diplomas
07. K. Makariūnas. Atrastas šeštasis kvarkas
Fizika mokykloje:
08. D. Usorytė. Fizikos olimpiada Kanberoje
09. A. Alkauskas. Pirmieji metai “Fizikos olimpe”
Autoriniai knygų pristatymai:
09. V. Tarasonis. “Fizika” vidurinių mokyklų 11-12 kl. moksleiviams
10. U. D. Tumavičienė ir V.Tumavičius. Mokykimės žaisdami
11. R. Čekianienė. Fizikos laboratoriniai darbai 8 klasei
Jubiliejai:
12. V. Valentinavičius ir J.A. Martišius. Fizikų kraitė Alma Mater gimtadieniui
Sveikiname jubiliatus:
13. Jurą Poželą
13. Ramūną Katilių

14. Rentgeno atradimui 100 metų R. Karazija. Rentgeno spindulių šimtmetis
15. L. Rutavičienė. Nematomos šviesos šešėliai

Prisimename:
16. A. Girgždys. Kazimierui Šopauskui sukaktų 60 metų
Terminologija:
18. A. Kaulakienė. Ar neapdairus terminų skolinimasis neišvengiama būtinybė?
19. A. Matulionis, V. Palenskis ir V. Valiukėnas. Kaip apibūdiname silpnintuvą, slopintuvą ir malšintuvą
Konferencijos:
21. R. Katilius. Tarptautinė fliuktuacijų fizikos konferencija
22. L. Kimtys. XI tarptautinis seminaras “Vandenilinio ryšio tyrimo horizontai”
23. V. Šilalnikas. IX Vilniaus tarptautinis simpoziumas
23. A. Dargys. IV Lietuvos ir Lenkijos fizikų seminaras
24. A. Grigonis. Fizika technikos universitetuose
24. IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas
24. XXX LFD konferencija
Pranešimų tezės:
24. L. Kimtys. Organinių junginių molekulių dinamikos ir sąveikų įvairiose fazėse spektrometriniai tyrimai
25. R. Danielius, A. Piskarskas, A. Stabinis. Parametriniai šviesos reiškiniai kristaluose
26. G. Dikčius. Fizikos studijos Lietuvoje
27. A. Grigonis. Fizikos dėstymo technikos universitetuose klausimu

28. 1996 m. minėsime sukaktis
28. Šimtmetinės mokslo atradimų sukaktys 1996 m.
28. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 8, 1995
Turinys
01. A. Šileika. LFD tarp dviejų rinkiminių konferencijų
Fizika mokykloje:
04. E. Rupšlaukis. Kokia fizikos ateitis mokykloje?
04. A. Gumbelevičienė. Įkurta Lietuvos fizikos mokytojų asociacija
04. D. Usorytė. Į Olimpą per Šatriją
05. A. Puchovičius. Puslaidininkinių prietaisų elektrinio laidumo bandymai fizikos pamokoje
Leidyba. Konferencijos:
06. R. Karazija. Fizikos literatūros leidybos problemos
Pristatome knygą: 7
07. Fizikos instituto XVI mokslinė konferencija
08. Apie reliatyvumo teoriją K. Pyragas. Albertas Einšteinas ar Anri Puankarė?
09. J. A. Martišius. Reliatyvumo teorijos idėjos Lietuvoje
10. A. Lozdienė ir P. Lozda. Specialioji reliatyvumo teorija mokykloje
Sveikiname:
11. Adolfą Bolotiną
Prisimename:
12. Profesorių Vladą Vanagą
12. Paminklas Konstantino Šakenio tėviškėję
Mokslų integracija:
13. K. Konstantinavičius. Fizika – chemija – biologija (Tęsinys)
Terminologija:
14. K. Gaivenis. Kaip kalbininkas V. Kamantauskas apsigavo su dviem fizikos terminais
15. A. Puodžiukynas. Fizikos terminologijos klausimu
15. E. Makariūnienė ir V. Valiukėnas. Jonizuojančiosios spinduliuotės detektoriai
16. K. Ušpalis ir V. Valiukėnas. Faradėjaus skaičius ar konstanta?

16. Iš fizikų folkloro
In memoriam:
17. Liubomiras Kulviecas
18. Vytautas Bareikis
18. Vaclovas Kaveckis

18. Apgintos gamtos mokslų fizikos srities daktaro ir habilituoto daktaro disertacijos

Laureatai:
19. Gedučių dvarelio atsiskyrėlis – pasaulinio garso mokslininkas. Teodoro Grotaus fondas
19. Pirmieji Adolfo Jucio ir Kazimiero Baršausko mokslo premijų laureatai
20. Valstybinė premija Vilniaus universiteto fizikams
20. P.Kapicos medaliai Lietuvos mokslininkams
20. R.L. Kalinauskas. 1994-ųjų Nobelio premija už neutronų sklaidos eksperimentus

22. FIDI-XXVII
23. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 7, 1994
Turinys
Fizika mokykloje ir universitete:
01. L. Pranevičius. Fizika Vytauto Didžiojo universitete
02. Z. Ramanauskas. Metodologinė mokomųjų dalykų integracija
04. A. Karlonienė. Fizikos mokytojų konferencija Trakuose
05. L. Ragulienė. Jaunųjų fizikų mokykla “Fotonas”
06. Moksleivių mintys apie fizikos olimpiadas. R.Mikalajūnas ir T.Aukštakalnis
Sveikiname jubiliatus:
07. Alfonsą Misiūną-Misiuką
07. Kostą Ušpalį
Lietuvoje ir svetur:
08. A. Krotkus. APS grantai Lietuvos fizikams
12. Tarptautinio mokslo fondo parama ilgalaikiams mokslo tyrimams
14. Jubiliejai A.Piskarskas. Kvantinės elektronikos katedrai – 20
Iš praeities:
18. A. Žvirono 95-osioms gimimo metinėms

21. Mokslų integracija K.Konstantinavičius. Fizika – Chemija – Biologija
23. Nauji Lietuvos mokslų akademijos nariai
Terminologija:
24. S. Keinys. Savarankiškumas ir lietuviškumas – esminiai terminų darybos bruožai
26. K. Ušpalis. Dar kartą apie koncentracijos ir tankio sąvokas bei terminus
27. E.Makariūnienė ir V.Valiukėnas. Jonizuojančiosios spinduliuotės dydžiai ir vienetai
Konferencijose:
30. A. Grigonis. Konferencija, skirta profesoriaus Kazimiero Baršausko 90-mečiui
31. A. Savukynas. Akademiko A. Jucio 90-mečio minėjimas
32. G.Trinkūnas. Fotosintezės seminaras Preiloje
33. V.Šilalnikas. Bendras Lietuvos ir Lenkijos seminaras
34. Šmaikštauja ne tik fizikai
35. Apgintos gamtos mokslų fizikos srities daktaro ir habilituoto daktaro disertacijos
35. Naujos knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 6, 1994
Turinys
Fizika mokykloje ir universitete:
01. G. Dikčius. Abiturientams ir fizikos mokytojams
02. E. Rupšlaukis. Kompiuterinis uždavinynas X-XII klasių moksleiviams
05. M. Manstavičius. Fizika Lietuvos ir Amerikos mokyklose
Sukaktis pažymint:
08. A. Tamašauskas. Profesorių Kazimierą Baršauską prisimenant
12. R. Karazija. Keli skaičiai akademiko Adolfo Jucio portretui
Iš mokslo istorijos:
16. L. Klimka. Jį vadino fizikos tėvu (Tęsinys)
20. J. A. Martišius. Dar nematytas dokumentas
In memoriam:
22. D. Butkus. Metai be Profesoriaus
Mokslinėse laboratorijose:
25. R. Dagys. Superlaidumas kambario temperatūroje
27. R. Baubinas, R. Pūras ir A. Sodeika. Elektrinio laidumo ir krūvininkų pagrindinių parametrų matavimo aparatūra 27
Terminologija:
28. A. Kaulakienė. Vienas iš šimto profesoriaus I. Končiaus nuopelnų
31. V. Palenskis, A. Stabinis ir V. Valiukėnas. Šviesos dydžiai
35. Apie fizikų disertacijų pavadinimus lietuvių kalba
Fizikai šypsosi:
36. L. Klimka. Iš senojo Vilniaus universiteto istorijų 35 FIDI – XXVI 36

37. Laureatas Liudvikas Kimtys – nacionalinės premijos laureatas
38. A. Savukynas. Įsteigtos vardinės mokslo premijos
38. Apgintos gamtos mokslų fizikos srities daktaro ir habilituoto daktaro disertacijos
39. Naujos 1993 metų knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 5, 1993
Turinys
01. J. A. Krikštopaitis. Baltijos kraštų universitetai ir naujų tendencijų įtaka
Fizika mokykloje ir universitete:
02. D. Grabauskas. Nerimą keliantys skaičiai
04. J. A. Martišius. XXIV tarptautinė fizikos olimpiada
Sveikiname:
06. 60-mečio proga Julijoną Joną Kaladę
07. Povilą Pipinį 7
Trumpai apie:
07. O. Voverienė. Lietuvos fizikų darbų citavimas
In memoriam:
09. Henrikas Jonaitis
Iš mokslo istorijos:
10. L. Kimtys. “Su matematikos fakelu nustatęs planetų judėjimą”
12. L. Klimka. Jį vadino fizikos tėvu
Terminologija:
15. K. Gaivenis. Vydūnas ir fizikos terminija
17. K. Ušpalis. Termino “būsena” fizikinė prasmė
17. A. Matulionis, V. Palenskis, A. Stabinis, K. Ušpalis, V. Valiukėnas. Koncentracijos ir tankio sąvokos bei terminai
Konferencijose:
21. A. Piskarskas. Europos fizikai rinkosi Lietuvoje
23. A. Galdikas. Tarptautinė puslaidininkinių dujų jutiklių konferencija
24. E. Makariūnienė. Nuo Saragosos iki Tartu
25. E. Makariūnienė. 29-oji LFD konferencija

26. Laureatai V. Žitkevičius ir G. Duškesas. 1993 m. fizikos Nobelio premija
28. Apgintos gamtos mokslų daktaro disertacijos
Knygų lentynoje 1992 metų knygos (Tęsinys)


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 4, 1993
Turinys
Fizika mokykloje ir universitete:
01. K. V. Maceika, G. J. Babonas. Fizikinė elektronika – nauja specialybė Vilniaus technikos universitete
03. R. Karazija. Kaip įgysime gamtos mokslų daktaro laipsnį?
04. S. Vengris. Puslaidininkių ir dielektrikų fizikos mokslo laipsnių teikimo tarybos veikla 1976-1992 m.
05. P. Bogdanovičius. Devyniasdešimt antrieji – olimpiniai ne tik sportininkams
07. S. Jakutis. Sudominkime mokinius fizika
Sveikiname jubiliatus:
10. Henriką Jonaitį
10. Antaną Širvaitį
11. Vaclovą Kriščiūną
11. Edmundą Montrimą
Trumpai apie:
12. Aukštųjų mokyklų fizikos katedras
15. Vilniaus universiteto Astronomijos observatoriją

16. Mokyklos žymūnai A. Gumbelevičienė. Mūsų pirmieji
17. V. Valentinavičius. Sėkmės Jums, mokytoja!

Mokslinėse laboratorijose:
19. B. Kaulakys. Nechaotinis Brauno tipo judėjimas
In memoriam:
21. Keistutis Šliupas
24. Antanas Puodžiukynas
26. Tadas Banys
Terminologija:
27. St. Keinys. “… krauju ir kaulu suaugusi su mūsų dvasiniu gyvenimu”
30. V. Valiukėnas. Matavimo elementų ir įrenginių terminai
31. V. Palenskis ir V. Valiukėnas. Kaip vadinsime “mikroschemą” ir “čipą”?
Konferencijose:
33. A. Dargys. VIII ultrasparčiųjų reiškinių simpoziumas
34. Dviejų mokslo institucijų jubiliejus
34. Fizikos instituto XIV mokslinė konferencija

35. 1992 m. fizikos Nobelio premijos laureatas
Fizikai šypsosi:
37. L. Klimka. Skanus termometras. Karaliaus knygos

39. FiDi – 25
Knygų lentynoje:
40. 1992 metų knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 3, 1992
Turinys
Fizika mokykloje ir institute:
01. A. Bandzaitis. Fizikos vadovėlyje pirmiausia pasigendu fizikos
02. V. Kaminskas. 40-oji jaunųjų fizikų olimpiada
03. J. A. Martišius. Fizikos studijos ir tyrimai Vilniaus pedagoginiame institute
Sveikiname:
05. 60-mečio proga Kęstutį Makariūną
06. K. Makariūnas. Fizikų pareiga

09. A. Šileika. Lietuvos fizikų draugija – Europos fizikų draugijos narė

10. Trumpai apie Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto katedras
13. Puslaidininkių fizikos institutui 25-eri
16. I. Murauskaitė ir V. Bolotinas. Įkurta Žydų mokslininkų ir intelektualų sąjunga Lietuvoje
Įvairenybės:
18. Prieš pusę šimtmečio apie radioaktyvumą, branduolio fiziką, elementariąsias daleles
In memoriam:
19. Antanas Juška
20. Jurgis Viščakas

22. Fizikos mokslo raida Lietuvoje L. Klimka. Vilniuje anksčiau už Erstedą

Terminija:
27. K. Gaivenis. S. Šalkauskio terminologijos principai
29. V. Valiukėnas. Matavimo elementų ir įrenginių terminai
Fizikai šypsosi:
35. R. Karazija. Klasikinė fizika arba gyvenimo dėsningumai

Knygų lentynoje E. Makariūnienė. 1991m. knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 2, 1992
Turinys
Fizika mokykloje:
01. Z. Ramanauskas. Fizikos mokytojo atestavimo kriterijai
03. S. Jakutis. Pastabos dėl fizikos mokytojo atestavimo kriterijų
Sveikiname jubiliatus:
04. Vaclovą Kaveckį
05. Vytautą Tolutį
05. Aloyzą Sakalą
06. Mindaugą Stakvilevičių
06. Algirdą Šileiką
Mokslininkų sukaktys:
07. V. Pocius. Pirmųjų lietuviškų fizikos knygų autorius
Mokslinėse laboratorijose:
10. T. Nedveckaitė. Čemobylio atominės elektrinės avarijos pasekmės Lietuvoje
15. Fizikos mokslo raida Lietuvoje V.Kaveckis. Fizikos mokomųjų laboratorijų kūrimas pokario metais
16. L. Klimka. Apie pirmą kartą nustatytas Vilniaus geografines koordinates ir dar daug apie ką kitą
Trumpai apie:
20. Teorinės fizikos ir astronomijos institutą
21. Fizikos institutą
21. Puslaidininkių fizikos institutą
22. Gamyklą EKSMA
22. Susivienijimą ,,VENTA”
Fizikos terminija:
23. A. Kaulakienė. Pagrindan dėsime lietuviškus terminus. I.Končiaus ,,Terminai fizikos reikalams”
Laureatai:
26. R. K. Kalinauskas. 1990 m. fizikos Nobelio premijos laureatai

28. E. Makariūnienė. Tvarkieji ir betvarkiai virsmai gamtoje
29. E. Makariūnienė. Užpalių mokykloje pagerbtas mokslininkų atminimas
Fizikai šypsosi:
30. R. Karazija. Linksmoji fizika 2. Klasikinė mechanika, arba gyvenimo dėsningumai

32. Studentų gyvenimo naujienos M. Stongvilas. Mes ne beždžionės
Mokslinės konferencijos:
33. V. Bareikis ir R. Katilius. VI konfercncija ,,Fliuktuaciniai reiškiniai fizikinėse sistemose”
35. J. A. Martišius. XVI Baltijos valstybių mokslo ir technikos istorijos konferencija
35. 1990 metų knygos


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.  1, 1991
Turinys
01. Leidinį pradėjus
Fizika mokykloje ir universitete:
02. G. Kamuntavičius. Fizikos studijos Vytauto Didžiojo universitete
03. V. Dienys. Fizikos pamoka kaip Šecherezados pasaka
06. O. Damskis. Jaunųjų fizikų apžiūra
Mokyklos žymūnai:
07. Z. Ramanauskas. Sėkmės ištakos
Sveikiname jubiliatus:
09. Juozui Vidmančiui Vaitkui – 50
Mokslininkų sukaktys:
10. J. A.Martišius. Žymaus meistro statiniai
13. A. Ažusienis. Daug nusipelnęs mokslui ir žmonių dvasingumui 1
17. E. Makariūnienė. Atidengta memorialinė lenta
Fizikos mokslo raida Lietuvoje:
18. K. Ušpalis. “Lietuvos fizikos rinkinio” ištakos
Svetur pasižvalgius:
20. V. Valentinavičius. Vokietijos fizikų draugijos konferencijoje
22. A. Orliukas. Mokslinis darbas aukštojoje mokykloje Šveicarijos Alpių papėdėje
Įvairenybės:
24. FIDI – 23
Fizikos terminija:
25. Fizikos terminų komisijos darbas
25. Jonizuojančios spinduliuotės ir dozimetrijos terminai
29. Lietuvos fizikų draugijos įstatai