Teodoras Grotusas – garsus elektrolizės ir fotochemijos tyrinėtojas

(a) Text in English
(b) Scientific legacy

1 pav. Kairėje – T. Grotuso portretas (Vikipedija LT), o dešinėje – vaizdus Grotuso mechanizmo palyginimas su pernašos mechanizmu (DOI: 10.1021/ma800171k).

Teodoras Grotusas (1785–1822) gerai žinomas dėl savo sukurtos elektrolizės teorijos. 1806 m. jis paskelbė mokslinį straipsnį apie skysčių skaidymą elektros srove. Savo 1808–1822 m. tyrimus jis atliko motinos dvare Gedučiuose įrengtoje laboratorijoje. Kaip svarbesnius galima paminėti 1817 m. atrastus du fotochemijos dėsnius, vėliau pavadintus pirmuoju ir antruoju Grotuso-Draperio dėsniais. Kitais metais jis apibendrino savo elektrolizės teoriją ir paskelbė, kad elektrolizėje dalyvauja neigiamas elektros krūvis. 1819 m. T. Grotusas toliau plėtojo vandens elektrinio laidumo teoriją, ir iki šiol protonų šuolių procesas vandenilinio ryšio skysčiuose yra vadinamas Grotuso mechanizmu.


2022 m. kovo 3 d. Europos fizikų draugija (EPS) laišku, adresuotu paraiškos iniciatoriui, buvusiam LFD prezidentui J. V. Vaitkui, informavo, kad T. Grotuso darbų reikšmė mokslo vystymuisi bus įamžinta kaip EPS istorinė vieta.


2022 m. kovo 26 d. Žeimelyje, Vienybės aikštėje, atidengtas paminklas pasaulinio garso mokslininkui, chemikui, fizikui Teodorui Grotusui (Theodor von Grotthuss, 1785–1822). Taip įamžintas atminimas mokslininko, gyvenusio prieš 200 metų Gedučių k. (Žeimelio sen., Pakruojo r.), geriausiai žinomo už elektrolizės procesų tyrinėjimus. Skulptūros autorius K. Balčiūnas.

2 pav. Paminklas Teodorui Grotusui Žeimelyje, Pakruojo rajone. V. Pėželio nuotrauka


3 pav. EPS istorinę vietą – T. Grotuso laboratoriją – žyminti lentelė Žeimelyje. V. Kacilevičiaus nuotrauka.

4 pav. EPS istorinės vietos Žeimelyje inauguracijos dalyviai. A. Skorulsko nuotrauka.

5 pav. Kadras iš Šiaulių apskrities televizijos laidos „Infostudija“ reportažo. Jį pamatysite nuspaudę paveikslėlį. Redaktorė Zita Anužienė.

 2022 m. liepos 2 d. Teodoro Grotuso laboratorija buvo inauguruota Europos fizikų draugijos istorine vieta. Ceremonijoje dalyvavo EPS Istorinių vietų atrankos komiteto pirmininkas Karl Grandin, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys, buvęs LFD prezidentas Juozas Vidmantis Vaitkus, Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininkas Aivaras Kareiva, Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos pirmininkė Rigonda Skorulskienė, Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, Žeimelio sieniūnė Vitalija Dobrovolskienė ir kiti LFD valdybos bei Pakruojo rajono savivaldybės atstovai.

Atminimo stendo gamybą ir įrengimą finansavo Pakruojo rajono savivaldybė. Renginį koordinavo Pakruojo rajono savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Renata Budrienė ir Lietuvos fizikų draugijos mokslinis sekretorius Andrius Juodagalvis. Stendas stovi Žeimelyje, netoli T. Grotuso paminklo. Aikštės orientacinė žymė – „7XFX+2F Žeimelis“. TV reportažą apie renginį parengė Zita Anužienė. Čia rasite istorinio įvykio nuotraukų galeriją.


Papildoma informacija:


Text in English

Theodor von Grotthuss – a Famous Researcher of Electrolysis and Photochemistry

Theodor von Grotthuss (1785–1822) is well-known for having developed his theory of electrolysis. This work started in 1806 with his paper on the decomposition of liquids by electrical currents. From 1808 to 1822, he carried out his research in a laboratory set up in his mother’s estate in Gedučiai. Among the important results of his research are the discovery of two laws of photochemistry in 1817, later called the first and second Grotthuss-Draper laws. The year after he summarized his theory of electrolysis and stated that a negative electric charge is involved in the electrolysis process. In 1819 he further developed his theory of electrical conductivity of water, and still today the Grotthuss mechanism is the name for the proton jumping process in hydrogen-bonded liquids.

The Theodor Grotthuss’ laboratory was inaugurated as an EPS Historic Site on July 2, 2022. The chairman of the EPS selection committee for historic sites, Karl Grandin, conveyed the ceremony. The sign is sponsored by Pakruojis district municipality. The location on the Google map is “7XFX+2F Žeimelis.” A photo gallery of the event can be found here.


Additional information: