Teodoras Grotusas – garsus elektrolizės tyrinėtojas

(a) Text in English
(b) Scientific legacy

1 pav. Kairėje – T. Grotuso portretas (Vikipedija LT), o dešinėje – vaizdus Grotuso mechanizmo palyginimas su pernašos mechanizmu (DOI: 10.1021/ma800171k).

Teodoras Grotusas (1785–1822) gerai žinomas dėl savo sukurtos elektrolizės teorijos. 1806 m. jis paskelbė mokslinį straipsnį apie skysčių skaidymą elektros srove. Savo 1808–1822 m. tyrimus jis atliko motinos dvare Gedučiuose įrengtoje laboratorijoje. Kaip svarbesnius galima paminėti 1817 m. atrastus du fotochemijos dėsnius, vėliau pavadintus pirmuoju ir antruoju Grotuso-Draperio dėsniais. Kitais metais jis apibendrino savo elektrolizės teoriją ir paskelbė, kad elektrolizėje dalyvauja neigiamas elektros krūvis. 1819 m. T. Grotusas toliau plėtojo vandens elektrinio laidumo teoriją, ir iki šiol protonų šuolių procesas vandenilinio ryšio skysčiuose yra vadinamas Grotuso mechanizmu.

2022 m. liepos 2 d. Teodoro Grotuso laboratorija buvo paskelbta Europos fizikų draugijos istorine vieta. Inauguracijos renginio pradžia 15 val. Vietos orientacinė „Google maps“ žymė – „7XFX+2F Žeimelis“.

 


2022 m. kovo 26 d. Žeimelyje, Vienybės aikštėje, atidengtas paminklas pasaulinio garso mokslininkui, chemikui, fizikui Teodorui Grotusui (Theodor von Grotthuss, 1785–1822). Taip įamžintas prieš 200 metų Gedučių k. (Žeimelio sen., Pakruojo r.) gyvenusio mokslininko, geriausiai žinomo už elektrolizės procesų tyrinėjimus, atminimas.

2 pav. Paminklas Teodorui Grotusui Žeimelyje, Pakruojo rajonas. V. Pėželio nuotrauka

2022 m. kovo 3 d. Europos fizikų draugija (EPS) laišku informavo, kad T. Grotuso darbų reikšmė mokslo vystymuisi bus įamžinta kaip EPS istorinė vieta. Atminimo stendo gamybą remia Pakruojo rajono savivaldybė. Stendas stovės Žeimelyje, netoli T. Grotuso paminklo.

 


Papildoma informacija:


Text in English

Theodor von Grotthuss – a Famous Researcher of Electrolysis

Theodor von Grotthuss (1785–1822) is well-known for having developed his theory of electrolysis. This work started in 1806 with his paper on the decomposition of liquids by electrical currents. From 1808 to 1822, he carried out his research in a laboratory set up in his mother’s estate in Gedučiai. Among the important results of his research are the discovery of two laws of photochemistry in 1817, later called the first and second Grotthuss-Draper laws. The year after he summarized his theory of electrolysis and stated that a negative electric charge is involved in the electrolysis process. In 1819 he further developed his theory of electrical conductivity of water, and still today the Grotthuss mechanism is the name for the proton jumping process in hydrogen-bonded liquids.

The Theodor Grotthuss’ laboratory will be inaugurated as an EPS Historic Site on July 2, 2022. The sign is sponsored by Pakruojis district municipality. The event will start at 3 pm. The location could be found on Google maps as “7XFX+2F Žeimelis.”


Additional information: