Lietuvos fizikų draugija solidarizuojasi su Ukrainos fizikais
The Lithuanian Physical Society expresses solidarity with the Ukrainian physicists

Skaitykite daugiau/Read more
Lietuvos fizikų draugija smerkia Rusijos Federacijos agresiją prieš Ukrainos Respubliką ir solidarizuojasi su Ukrainos žmonėmis. Lietuvos fizikų draugija sieks išsaugoti bendradarbiavimą su Ukrainos fizikų draugija, stengsis padėti taikos ir laisvės siekiantiems Ukrainos žmonėms, teiks pagalbą į Lietuvą atvykusiems fizikėms ir fizikams.

Tarptautinės fizikų organizacijos – Europos fizikų draugija (EPS) ir Tarptautinė fundamentinės ir taikomosios fizikos sąjunga (IUPAP) – taip pat pasmerkė karinius Rusijos veiksmus. EPS laikinai sustabdė Rusijos valstybės remtas bendras veiklas. IUPAP pabrėžė savo nuolatinį siekį vienyti fizikus nepaisant politinių kliūčių ir skatinant pasaulinį mokslinį bendradarbiavimą taikos link. Solidarizuojamės su Rusijos fizikais, išdrįsusiais išreikšti savo nepritarimą Rusijos vyriausybės veiksmams. Padarykime viską, kad karas Ukrainoje būtų sustabdytas ir šalis žengtų demokratijos keliu.

Lietuvos fizikų draugijos valdyba

 

The Lithuanian Physical Society condemns the aggression of the Russian Federation against the Republic of Ukraine and expresses its solidarity with the people of Ukraine. The Lithuanian Physical Society will seek to maintain cooperation with the Ukrainian Physical Society, try to help the people of Ukraine seeking peace and freedom, and provide assistance to physicists who have come to Lithuania.

International organizations of physicists, the European Physical Society (EPS) and the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), have also condemned Russia’s military action. The EPS has temporarily suspended all joint actions co-sponsored with the Russian State. IUPAP underlined its ongoing commitment to bring physicists together across political divides and to embrace and promote scientific collaboration across the world as a driver for peace. We stand in solidarity with Russian physicists who have dared to express their opposition to the actions of the Russian Government. Let us do everything we can to stop the war in Ukraine and for the country to move towards democracy.

The Executive Board of the Lithuanian Physical Society

 

Pagalbos Ukrainos mokslininkams sąvadas / Compendium of support for Ukrainian researchers: https://scienceforukraine.eu

Ukrainos fizikų draugija / Ukrainian Physical Society: http://www.ups.kiev.ua
IUPAP Vykdomosios tarybos kreipimasis / Statement of the IUPAP Executive Council: https://iupap.org/2022/03/01/iupap-statement-on-the-events-occurring-in-ukraine-2022-03-01
EPS Vykdomosios valdybos kreipimasis / Statement of the Executive Committee of the EPS: https://www.eps.org/news/597021
Keli fizikos bendruomenių kreipimaisi / Responses from physics community: https://www.eps.org/news/597881/
Ukrainos fizikų draugijos atsiliepimas į EPS kreipimąsi / Response of the Ukrainian Physical Society to the EPS statement: https://www.eps.org/news/597638
EPS Atomų, molekulių ir optikos fizikos skyriaus tarybos pasisakymas / Statement by the Board of Atomic, Molecular and Optical Physics Division of the EPS: https://www.eps.org/members/group

Centrinės Europos kvantinės optikos dirbtuvės CEWQO29 organizuojamos 2025 m. Vilniuje

Lietuvos fizikų draugija padeda 2025 m. Vilniuje organizuoti 29-ąsias Centrinės Europos kvantinės optikos dirbtuves CEWQO29. Naujausią informaciją rasite Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto puslapyje https://www.cewqo29.ff.vu.lt . Dalis informacijos skelbiama ir šiame LFD puslapyje.

LFD gavo LMT paramą 2024 m. veikloms

2024 m. Lietuvos fizikų draugijos narystė tarptautinėse fizikų organizacijose (Europos fizikų draugijoje EPS ir Tarptautinėje fundamentaliosios ir taikomosios fizikos sąjungoje IUPAP) bei internetinės svetainės infrastruktūros kaštai buvo kompensuoti Lietuvos mokslų tarybos (LMTLT, 2024-07-08 sutarties Nr. S-ACO-24-3).

I. B. Spielman paskaita apie kvantines dujas

VU garbės daktaras Ian B. Spielman (NIST bei Marylando universitetas) 2024 m. liepos 16 d., antradienį, 14 val. NFTMC B435 auditorijoje “Akvariumas” skaitys pranešimą tema “Imaginary gauge potentials in a non-Hermitian spin-orbit coupled quantum gas”.

Europhysics News 55-2 numeris

Pagrindinė „Europhysics News“ numerio 55/2 tema – „Fizika ir transportas“. Apžvalgos laukas gana platus: keli straipsneliai pristato statistinės fizikos taikymą autotransporto ypatumų analizėje, aptariamas pernešimas molekulinėmis mašinomis, orbitinio judėjimo kiekio perdavimas (orbitronika) bei detalus Brauno judėjimo eksperimentinis tyrimas naudojant mikroskopus. Pirmąją kadenciją pradėjusi EPS prezidentė Mairi Sakellariadou žurnalo vedamajame pristato savo veiklos pagrindinius tikslus. Vienas straipsnelis apžvelgia 100-tąjį gimtadienį atšventusio H. Schopper’io darbus. Young Minds skyrelis pristato Italijos studentų organizuotą mokslo festivalį. Šią ir kitą informaciją rasite https://epn.eps.org/epn-55-2 .

LFD įteikė prizus moksleivių fizikos olimpiados nugalėtojams

Šiais metais Lietuvos fizikų draugija įsteigė specialius prizus 71-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados nugalėtojams. Olimpiada vyko Vilniaus universiteto Fizikos fakultete 2024 m. kovo 9-11 d. Dalyvavę 9-12 klasių pirmų 🥇, antrų 🥈 ir trečių 🥉 vietų laimėtojai dovanų gavo kišeninius mikroskopus, loginius žaidimus ir galvosūkius. Taip pat atvežėme fiziką populiarinančių knygų iš Lietuvos mokslų akademijos. Iš viso apdovanojome 29 moksleivius: 6 moksleiviai pelnė 1-ąją vietą; 9 moksleiviai – 2-ąją vietą; 14 moksleivių – 3-iąją vietą. 📸 Nail Garejev. LFD Vice-prezidentė: Mažena Mackoit Sinkevičienė.

See less

EPS Forumas 2024

2024 m. kovo 25-27 d., praėjus dviems metams, Berlyne įvyko antrasis „EPS Forumo“ renginys. Renginyje dalyvavo LFD prezidentė G. Tautvaišienė. Į forumą buvo pakviesti ir LNFK45 studentų pranešimų konkurso nugalėtojai: E. Cicėnas, R. Liudvinavičius ir G. Soltanaitė. Studentams LFD skyrė dalinę paramą kelionei.

R. Liudvinavičiaus įspūdžius galite paskaityti čia. Nuotraukoje – fizikė G. Soltanaitė, 2023 m. Nobelio premijos laureatė Anne L’Huillier iš Lundo universiteto, ir LFD prezidentė G. Tautvaišienė.

Europhysics News 55-1 numeris

Pagrindinė “Europhysics News” numerio 55/1 tema – “Atosekundinė fizika”. Keli žurnalo straipsniai paaiškina, ką galima nuveikti turint atosekundinius impulsus, už kurių suformavimo atradimą 2023 m. buvo paskirta Nobelio fizikos premija. Žurnalo vedamojo straipsnio autorius – savo kadenciją baigiantis EPS prezidentas Luc Bergé apžvelgia draugijos veiklas savo prezidentavimo metais. A. Diaz-Torres ir S. Heinz pasakoja, kaip kuriami nauji, egzotiški atomo branduoliai. B. van Tiggelen aptaria žinojimo teoriją fiziko akimis. Šią ir kitą informaciją rasite e-žurnale.

Europhysics News 54-5 numeris

Pagrindinė „Europhysics News“ numerio 54/5 tema – „Tyrimai naudojant Europines fizikinių tyrimų infrastruktūras“. Pristatomas Mokslinių tyrimų infrastruktūrų europinės strategijos forumas (angl. European strategy forum on research infrastructures, ESFRI), atskiruose straipsniuose apžvelgiamos europinės infrastruktūros: Gran Sasso nacionalinė laboratorija Italijoje (LNGS), Europos branduolinių mokslinių tyrimų laboratorija (CERN), Ekstremalios šviesos infrastruktūra (ELI), Nanoliejyklų ir smulkiosios analizės infrastruktūra (angl. Nano foundries and fine analysis, NFFA). Pateikiami minėtose infrastruktūrose atliekamų tyrimų pavyzdžiai. Žurnale pateikta ataskaita apie Porte (Portugalija) įvykusį EPS Tarybos posėdį, naujai inauguruotas EPS istorines vietas, 2023 metais įteiktus EPS apdovanojimus. Buvę Nobelio premijos laureato F. Krausz doktorantai P. Dombi ir M. Schultze pristato 2023 m. Nobelio fizikos premijos temą – atosekundinės trukmės impulsų generavimą. Šią ir kitą informaciją rasite žurnalo internetinėje versijoje.

N. Žurauskienė atstovauja Lietuvą EMA Generalinėje taryboje

Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) profesorė Nerija Žurauskienė 2024 m. sausio 1 d. Europos magnetizmo asociacijos (EMA) Generalinėje taryboje pradėjo antrąją trijų metų darbo kadenciją. EMA – tai pelno nesiekianti organizacija, siekianti paskatinti magnetizmo žinių ir magnetinių medžiagų plėtrą Europoje.

Europhysics News 54-4 numeris

Pagrindinė “Europhysics News” numerio 54/4 tema – “Magnetizmas”. Su magnetiniais laukais susiję straipsneliai aptaria kosmose pastebėtą ypatingą žvaigždę, biomagnetines medžiagas, Izingo modelį, Brauno dalelę, cilindrines nanogijas ir magnetinių savybių valdymą panaudojant superlaidumą. C.Adelmann ir kolegų straipsnelyje paskaitykite apie siekį sukurti hibridinius sukinio-CMOS čipus. Šias ir kitas naujienas skaitykite ir internete.