Europhysics News 54-3 numeris

Pagrindinė “Europhysics News” numerio 54/3 tema – „Urbanistinė ir žalioji fizika“. EPS prezidento L. Bergé vedamasis straipsnelis kviečia į antrąjį EPS Forumą, kuris 2024 m. kovo 25-27 d. įvyks Berlyne. Dalyvavimo parama bus skirta maždaug šimtui studentų. “Young minds” aprašo savo Veiklos komiteto (YM Action committee) susitikimą su “European Physical Journal” mokslinių patarėjų komitetu, kurio metu aptarė kelis mokslinių publikacijų klausimus (pvz., kaip paskelbti rezultatus, neatitinkančius laukiamo rezultato arba atmetančius galimą interpretavimą). Skaitytojai supažindinami su EPS Emmy Noether apdovanojimų laimėtojomis – M. Ritsch-Marte ir I. Zardo. Keli straipsneliai yra skirti pagrindinei numerio temai. Vienas straipsnelis diskutuoja, ar verta pastatus Europoje šildyti ir vėsinti išnaudojant artimus ežerus. Trys Portugalijos mokslininkai aptaria termomagnetinės energijos surinkimo galimybes kambario temperatūros aplinkoje. Kita autorių grupė apžvelgia plastmasės likučių kaupimosi vandenynuose modeliavimą. Pristatomas HECAP+ mokslinių tyrimų bendruomenių parengtas dokumentas su pasvarstymais, kaip fundamentaliųjų tyrimų institucijos galėtų pagerinti poveikį aplinkai. Aprašomi DESY (Vokietija) mokslinių tyrimų laboratorijos planai dalį susidarančios šilumos panaudoti pastatų šildymui. Šias ir kitas naujienas skaitykite ir internete.

Mairi Sakellariaou – būsimoji EPS prezidentė

Porto mieste (Portugalija) įvykęs Europos fizikų draugijos (EPS) Tarybos susirinkimas naująja prezidente išrinko Mairi Sakellariaou. Karališkojo koledžo Londone teorinės fizikos profesorė, EPS gravitacijos fizikos skyriaus pirmininkė nuo 2024 metų pakeis dabartinį EPS prezidentą Luc Bergé. Daugiau informacijos apie EPS Tarybos susirinkimą – EPS puslapyje.

Vilniuje įvyks Humboldt Kolleg 2023

2023 m. liepos 2-6 d. Vilniuje įvyks A. Humboldto fondo alumnų ir kitų kvantinės fizikos ekspertų susirinkimas “Humboldt Kolleg 2023”. Prie renginio organizavimo prisideda ir Lietuvos fizikų draugija. Daugiau informacijos – renginio puslapyje https://www.hk23.ff.vu.lt/.

Prancūzijos fizikų draugijai – 150 metų

Prancūzijos fizikų draugija šįmet švenčia 150 metų. Minėdami šią sukaktį, prancūzai sukūrė ilgesnį filmuką apie fizikų draugijos istoriją ir jos tikslus bei trumpesnį filmuką su valdybos narių ir garbingų svečių linkėjimais. Video sveikinimą nusiuntė ir Lietuvos fizikų draugija.

Europhysics News 54-2 numeris

Fizikinių tyrimų atlikimui reikia specializuotų žinių ir įgudimo, išskirtinių gabumų matematikai ir skaičiavimams, o eksperimentinių stebėjimų duomenys dažnai renkami įmantriais prietaisais ir skaičių yra daug. Todėl įtraukiant nespecialistus į mokslinius tyrimus reikia ypatingo pasirengimo, kad gaunami rezultatai būtų prasmingi. „Europhysics News“ leidinio Nr. 54-2 pagrindinė tema – piliečių mokslas (angl. citizen science). Be apžvalginio straipsnio “Piliečių mokslas tiesia tiltą virš prarajos tarp didelių fizikinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų ir visuomenės”, žurnale pateikiami keli sėkmingų projektų aprašymai – visuomenės dalyvavimas nagrinėjant spiralines galaktikas, vulkaninio aktyvumo stebėjime bei asteroidų paieškoje saulės sistemoje. GalaxyZoo projektas paskatino piliečių mokslo Zooniverse bendruomenės atsiradimą. Pristatomas ir Italijoje vykdomas projektas EEE (Extreme Energy Events), kuriame dalyvauja vidurinių mokyklų moksleiviai ir kosminius spindulius tyrinėjantys mokslininkai. Šias ir kitas naujienas rasite naujausiame „Europhysics News“ numeryje.

Įvyko kasmetinė Lietuvos moksleivių fizikos olimpiada

2023 m. kovo 16-18 dienomis Alytaus Putinų gimnazijoje vyko 70-tosios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados LitFO’70 šalies etapas. Lietuvos fizikų draugija įsteigė papildomus prizus 11-tos klasės nugalėtojams. Daugiau apie Lietuvos Gamtos Mokslų Olimpiadų Asociacijos (LGMOA) organizuotą renginį galite rasti jų puslapyje https://olimpiados.lt/.

Europhysics News 54-1 numeris

Metų pradžioje pasirodžiusio „Europhysics News“ leidinio Nr. 54-1 pagrindinė tema – kvantinė susietis. Už eksperimentinį šio proceso tyrinėjimą A. Aspect, J. F. Clauser ir A. Zeilinger 2022 metais gavo Nobelio fizikos premiją. Č. Brukner apibendrina, kad keturių atrinktų teminių straipsnių autoriai apžvelgia kvantinės teorijos plėtojimo istoriją nuo jos atsiradimo iki šiuolaikinių kvantinės informacijos tyrinėjimų ant Žemės paviršiaus ir panaudojant palydovus kosmose.

Pernai vyko tarptautinė konferencija APROPOS18

2022 m. spalio pradžioje Vilniuje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Pažangios savybės ir vyksmai optoelektroninėse medžiagose ir sistemose APROPOS 18“, prie kurios organizavimo prisidėjo ir LFD. Tradicijas tęsianti konferencija subūrė optoelektroninių medžiagų ir sistemų tyrėjus. Daugiau informacijos – renginio puslapyje.

VU FF seminaras minint prof. A. P. Piskarsko 80 metų ir OPCPA 30 metų sukaktis

2022 m. gruodžio 19 d. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centras organizavo seminarą, minėdamas prof. A. P. Piskarsko 80 metų ir OPCPA 30 metų sukaktis, „ŠVIESOS KELIU: nuo pirmosios parametriškai sustiprintos spinduliuotės iki Ekstremalios šviesos infrastruktūros…“

Pranešimų įrašai:

1. Dr. R.Danielius (Light Conversion) „Parametrinis šviesos stiprinimas: nuo reiškinio iki komercinio prietaiso“ https://youtu.be/KptiHjuloFk

 2. Prof. A.Dubietis (VU FF Lazerinių tyrimų centras) „30 metų optiniam parametriniam čirpuotų impulsų stiprinimui: nuo idėjos iki priešakinės technologijos“ https://youtu.be/e_VhG4od9Iw

 3. Dr. A.Varanavičius (VU FF Lazerinių tyrimų centras) „Lietuviškas pėdsakas Ekstremalios šviesos infrastruktūrose“ https://youtu.be/4QxYuXWAQvA

 4. Dr. R.Antipenkov (ELI Beamlines) „ELI ERIC: Ekstremalios šviesos infrastruktūra, didelės energijos lazerinių sistemų kūrimas ELI“  https://youtu.be/W52VDJGcQGk

Europhysics News 53-5 numeris

Paskutinis 2022 metų Europos fizikų draugijos žurnalo „Europhysics News“ specialusis leidinys 53-5 skirtas EPS didiesiems iššūkiams. EPS prezidentas L. Bergé apžvelgia EPS istorinių vietų programą ir bendradarbiavimą su rytų Europa. Pateikta pirmojo EPS Forumo dalyvių apklausos rezultatų apžvalga. “Young Minds” skyrelyje skaitykite apie jaunųjų optikos tyrinėtojų pirmąjį šiaurės vakarų susitkimą. C. Brukneris pateikia suporuotų fotonų eksperimentų, už kuriuos šįmet buvo įteikta Nobelio fizikos premija, trumpą istorinę perspektyvą. Nuomonių skyrelyje dalijamasi įžvalgomis apie nepakankamai nušviečiamą moterų indėlį į fizikos mokslo vystymasį. James Webb kosminis teleskopas tyrinėja visatą (viena jo nuotrauka puošia numerio viršelį). Aprašomi septyni didieji fizikos iššūkiai: (1) begalybių susiejimas – medžiagos ir visatos sandarų supratimas, (2) medžiagų ir bangų fizika – gravitacinių ir elektromagnetinių jėgų pasireiškimas, (3) fizikinis gyvybės supratimas, (4) fizikos įtaka sveikatos priežiūrai, (5) fizikinių tyrimų nauda aplinkai ir tvariai plėtrai, (6) fizikos indėlis į saugias ir efektyvias visuomenes, (7) visuomenės požiūris į mokslą. Numerio pabaigoje pateikiamos planuojamos 2023 metų numerių temos, 2022 metais inauguruotos EPS istorinės vietos (viena iš jų – Lietuvoje), 2022 metais įteikti EPS apdovanojimai ir pagyrimo raštai, šių metų „Europhysics News“ teminė rodyklė. „Europhysics News“ 53-5 numerį skaitykite ir internete.