Knygos apie fiziką, fizikes ir fizikus

Šiame puslapyje pateikiame nuorodas į knygas apie fizikos istoriją Lietuvoje, kitų šalių fizikus bei fiziką populiarinančias knygas.

Įvairių žodynų internetines versijas galima rasti šiame VU Fizikos fakulteto puslapyje: radioelektronikos, fizikos ir politechnikos terminų žodynus.


Lietuvos fizikos istorija

 PavadinimasKur įsigyti?
„Lietuvos fizikės 2021“, BASNET Forumas, 2021.BASNET Forumo puslapis
J. A. Krikštopaitis, „Gyvenimas paaukotas mokslui. Dramatiška Theodoro Grotthusso istorija“. V.: Lietuvos mokslų akademija, 2016, 212 psl.LMA knygos
„Lietuvos mokslo istorikų sąvadas. I tomas. Astronomija, fizika“, sudarė E. Makariūnienė ir R. Kivilšienė. V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 119 psl.vietinis puslapis
L. Klimka, R. Kivilšienė, „Fizikos ir taikomųjų mokslų pradžia Lietuvoje“. V.: VPU leidykla, 2005, 194 psl.vietinis puslapis
„Akademikas Adolfas Jucys“, sudarė R. Karazija. V.: Lietuvos mokslas, 2004, 400 psl.vietinis puslapis
E. Makariūnienė ir L. Klimka, „Lietuvos fizikų ir astronomų sąvadas“, V.: Fizikos institutas ir Lietuvos fizikų draugija, 2001, 2-as papildytas ir pataisytas leidimas, 193 psl.vietinis puslapis
„Akademikas Zenonas Rudzikas“, sudarė N. Šaduikienė. V.: Lietuvos mokslas, 2000, 180 psl.vietinis puslapis
„Antanas Žvironas. Straipsniai. Laiškai. Atsiminimai“, sudarė E. Makariūnienė. Vilnius: TFAI, 1999, 320 psl.vietinis puslapis
„Vladas Vanagas“, sudarė E. Makariūnienė. V.: Fisica, 1996, 91 psl.vietinis puslapis
K. Ušpalis, „Fizikos terminai ir jų vartosena“. V.: Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas, 1996, 16 psl.Knyga Lietuvai
K. Ušpalis, I. Šenavičienė, A. L. Kuzmickytė, „Fizikos mokslo raida Lietuvoje pokario metais (1944-1955)“. V.: MII spaustuvė, 1993, 48 psl. Knyga Lietuvai
„Akademikas Povilas Brazdžiūnas“, sudarė E. Balnytė, V. Kalesinskas, E. Makariūnienė. V.: Academia, 1992, 285 psl.vietinis puslapis
E. Makariūnienė, „Povilas Brazdžiūnas“, Kaunas: Šviesa, 1990, 117 psl.vietinis puslapis
P. Brazdžiūnas, H. Horodničius, H. Jonaitis, A. Puodžiukynas, I. Šenavičienė, „Fizikos istorija Lietuvoje. T 1: 1579–1940“. V.: Mokslas, 1988, 211 psl.vietinis puslapis
I. Šenavičienė, „Fizikos raida Lietuvoje 1920–1940“. V.: Mokslas, 1982, 100 psl.vietinis puslapis

 


Fizikos mokslo populiarinimas

 PavadinimasKur įsigyti?
R. Karazija, „Šiuolaikinė fizika smalsiems“, Vilnius: Kriventa, 2021, 318 psl.

LMA serija „Mokslas visiems“
LMA knygų serija „Mokslas visiems“
A. V. Valiulis, „Medžiagų ir technologijų istorinė raida“, Vilnius: Kriventa, 2021, 742 psl.

LMA serija „Mokslas visiems“
LMA knygų serija „Mokslas visiems“
J. Grigas, „Pažinimo šaknys ir vaisiai“, Vilnius: Kriventa, 2021, 679 psl.

LMA serija „Mokslas visiems“
LMA knygų serija „Mokslas visiems“
F. Wilczek, „Visatos grožis“, Vilnius: Eugrimas, 2018, 257 psl.

LMA serija „Mokslas visiems“
LMA knygų serija „Mokslas visiems“
M. Kaku, „Ateities fizika: kaip mokslas 2100 m. keis žmonių likimą ir kasdienį mūsų gyvenimą“, Vilnius: Eugrimas, 2013, 416 psl.

LMA serija „Mokslas visiems“
LMA knygų serija „Mokslas visiems“
P. Vileišis, „Populiariszkas rankvedis fyzikos. Faksimilinis leidinys“. Sudarė E. Makariūnienė. Vilnius: Lietuvos fizikų draugija, 2000, 185 psl.vietinis puslapis
„Kas domina fizikus šiandien? Atradimai, prielaidos, faktai,“ sudarė R. Karazija. Kaunas: Šviesa, 1996, 99 psl.vietinis puslapis
„Kas domina fizikus šiandien? (Fizikos mokykla-10)“, sudarė R. Karazija, V.: Mokslas, 1984, 96 psl.vietinis puslapis

 


Kitų šalių fizikų biografijos

 PavadinimasKur įsigyti?
C. Tsai-Chien, „Pirmoji fizikos ledi. Wu Chien-Shiung“, BASNET Forumas, 2016BASNET Forumo puslapis