Knygos apie fiziką, fizikes ir fizikus

Šiame puslapyje pateikiame nuorodas į knygas apie fizikos istoriją Lietuvoje, kitų šalių fizikus, fiziką populiarinančias knygas bei fizikos vadovėlius aukštosioms mokykloms.

Įvairių žodynų internetines versijas galima rasti šiame VU Fizikos fakulteto puslapyje: radioelektronikos, fizikos ir politechnikos terminų žodynus.


Lietuvos fizikos istorija

PavadinimasKur įsigyti?
R. Karazija. Žalias teorijos medis: Akad. A. Jucio gyvenimas ir mokslinė veikla. II pataisytas ir papildytas, elektroninis leidimas. V.: Rokas, 2022. 172 psl.vietinis puslapis
„Lietuvos fizikės 2021“, BASNET Forumas, 2021.BASNET Forumo puslapis
J. A. Krikštopaitis, „Gyvenimas paaukotas mokslui. Dramatiška Theodoro Grotthusso istorija“. V.: Lietuvos mokslų akademija, 2016, 212 psl.LMA knygos
„Lietuvos mokslo istorikų sąvadas. I tomas. Astronomija, fizika“, sudarė E. Makariūnienė ir R. Kivilšienė. V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 119 psl.vietinis puslapis
L. Klimka, R. Kivilšienė, „Fizikos ir taikomųjų mokslų pradžia Lietuvoje“. V.: VPU leidykla, 2005, 194 psl.vietinis puslapis
„Akademikas Adolfas Jucys“, sudarė R. Karazija. V.: Lietuvos mokslas, 2004, 400 psl.vietinis puslapis
K. Makariūnas, „Kasdieniai darbai“, V.: Fizikos institutas, 2002, 191 psl.vietinis puslapis
E. Makariūnienė ir L. Klimka, „Lietuvos fizikų ir astronomų sąvadas“, V.: Fizikos institutas ir Lietuvos fizikų draugija, 2001, 2-as papildytas ir pataisytas leidimas, 193 psl.vietinis puslapis
„Akademikas Zenonas Rudzikas“, sudarė N. Šaduikienė. V.: Lietuvos mokslas, 2000, 180 psl.vietinis puslapis
„Antanas Žvironas. Straipsniai. Laiškai. Atsiminimai“, sudarė E. Makariūnienė. Vilnius: TFAI, 1999, 320 psl.vietinis puslapis
„Vladas Vanagas“, sudarė E. Makariūnienė. V.: Fisica, 1996, 91 psl.vietinis puslapis
K. Ušpalis, „Fizikos terminai ir jų vartosena“. V.: Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas, 1996, 16 psl.Knyga Lietuvai
K. Ušpalis, I. Šenavičienė, A. L. Kuzmickytė, „Fizikos mokslo raida Lietuvoje pokario metais (1944-1955)“. V.: MII spaustuvė, 1993, 48 psl. Knyga Lietuvai
„Akademikas Povilas Brazdžiūnas“, sudarė E. Balnytė, V. Kalesinskas, E. Makariūnienė. V.: Academia, 1992, 285 psl.vietinis puslapis
E. Makariūnienė, „Povilas Brazdžiūnas“, Kaunas: Šviesa, 1990, 117 psl.vietinis puslapis
P. Brazdžiūnas, H. Horodničius, H. Jonaitis, A. Puodžiukynas, I. Šenavičienė, „Fizikos istorija Lietuvoje. T 1: 1579–1940“. V.: Mokslas, 1988, 211 psl.vietinis puslapis
I. Šenavičienė, „Fizikos raida Lietuvoje 1920–1940“. V.: Mokslas, 1982, 100 psl.vietinis puslapis

 


Fizikos mokslo populiarinimas

PavadinimasKur įsigyti?
R. Karazija, „Bangos, žmonės ir žvaigždės“, Vilnius: Skaitmeninis krokodilas, 2023, 268 psl.

LMA serija „Mokslas visiems“
LMA knygų serija „Mokslas visiems“
R. Karazija, „Šiuolaikinė fizika smalsiems“, Vilnius: Kriventa, 2021, 318 psl.

LMA serija „Mokslas visiems“
LMA knygų serija „Mokslas visiems“
A. V. Valiulis, „Medžiagų ir technologijų istorinė raida“, Vilnius: Kriventa, 2021, 742 psl.

LMA serija „Mokslas visiems“
LMA knygų serija „Mokslas visiems“
J. Grigas, „Pažinimo šaknys ir vaisiai“, Vilnius: Kriventa, 2021, 679 psl.

LMA serija „Mokslas visiems“
LMA knygų serija „Mokslas visiems“
F. Wilczek, „Visatos grožis“, Vilnius: Eugrimas, 2018, 257 psl.

LMA serija „Mokslas visiems“
LMA knygų serija „Mokslas visiems“
M. Kaku, „Ateities fizika: kaip mokslas 2100 m. keis žmonių likimą ir kasdienį mūsų gyvenimą“, Vilnius: Eugrimas, 2013, 416 psl.

LMA serija „Mokslas visiems“
LMA knygų serija „Mokslas visiems“
„Kas domina fizikus šiandien? Atradimai, prielaidos, faktai,“ sudarė R. Karazija. Kaunas: Šviesa, 1996, 99 psl.vietinis puslapis
„Kas domina fizikus šiandien? (Fizikos mokykla-10)“, sudarė R. Karazija, V.: Mokslas, 1984, 96 psl.vietinis puslapis

 


Kitų šalių fizikų biografijos

PavadinimasKur įsigyti?
C. Tsai-Chien, „Pirmoji fizikos ledi. Wu Chien-Shiung“, BASNET Forumas, 2016BASNET Forumo puslapis

 


Fizikos vadovėliai

PavadinimasKur įsigyti?
P. Vileišis, „Populiariszkas rankvedis fyzikos. Faksimilinis leidinys (1899)“. Sudarė E. Makariūnienė. Vilnius: Lietuvos fizikų draugija, 2000, 185 psl.vietinis puslapis
V. Čepinskis, „Fizikos paskaitos“, I skyrius „Mechanika“, Kaunas, 1923, 101 psl.vietinis puslapis
V. Čepinskis, „Fizikos paskaitos“, II skyrius „Skysčiai ir dujos“, Kaunas, 1923, 110 psl.vietinis puslapis
V. Čepinskis, „Fizikos paskaitos“, III skyrius „Šilima“, Kaunas, 1924, 186 psl.vietinis puslapis
V. Čepinskis, „Fizikos paskaitos“, IV skyrius „Bangų mokslas“ ir V skyrius „Garsas“, Kaunas, 1924, 174 psl.vietinis puslapis
V. Čepinskis, „Fizikos paskaitos“, VI skyrius „Šviesa“, Kaunas, 1925, 290 psl.vietinis puslapis
V. Čepinskis, „Fizikos paskaitos“, VII skyrius „Magnetizmas ir elektra“, Kaunas, 1926, 461 psl.vietinis puslapis
P. Brazdžiūnas, „Bendroji fizika“, I tomas, Vilnius: Mintis, 1960, 415 psl.vietinis puslapis
P. Brazdžiūnas, „Bendroji fizika“, II tomas, Vilnius: Mintis, 1961, 406 psl.vietinis puslapis, vietinis puslapis (ver.2)
P. Brazdžiūnas, „Bendroji fizika“, III tomas, Vilnius: Mintis, 1963, 359 psl.vietinis puslapis, vietinis puslapis (ver.2)
P. Brazdžiūnas, „Bendroji fizika“, IV tomas, Vilnius: Mintis, 1965, 438 psl.vietinis puslapis, vietinis puslapis (ver.2)
A. Kupliauskienė, „Atomo teorijos metodų taikymas poliarizacijos reiškiniams sklaidos teorijoje“, nespausdinta, 2006, 200 psl.vietinis puslapis