Lietuvos fizikų draugijos VALDYBA

LFD valdyba 2023 11 22 d.

Gražina TautvaišienėVU FF TFAIPrezidentėmokslininkė
Vidmantas RemeikisFTMC FImokslininkas
Gintaras ValušisFTMC FIViceprezidentas moksluimokslininkas
Rigonda SkorulskienėKauno Jėzuitų gimnazijaRyšiai su mokytojaismokytoja-ekspertė
Giedrius Laukaitis KTUIždininkasmokslininkas
Živilė RutkūnienėKTUmokslininkė
Mantas SriubasKTURyšiai su studentais ir jaunaisiais tyrėjais Kaunemokslininkas
Jonas BerzinšLight Conversionmokslininkas
Juozas Vidmantis VaitkusVU FF FNImokslininkas emeritas
Aidas MatijošiusVU FF LTCmokslininkas
Edita PalaimienėVU FF TETImokslininkė
Jūras Banys VU FF TETI ir LMAmokslininkas
Gediminas JuzeliūnasVU FF TFAImokslininkas
Andrius JuodagalvisVU FF TFAIMokslinis sekretoriusmokslininkas
Mažena Mackoit-Sinkevičienė VU FF TFAIViceprezidentė leidybai ir mokslo populiarinimuimokslininkė
Saulius MickevičiusVDUmokslininkas

 

LFD valdyba 2022 11 30 d.

Narių funkcijos patvirtintos 2023 m. balandžio mėn.

Gražina TautvaišienėVU FF TFAIPrezidentėmokslininkė
Vidmantas RemeikisFTMC FImokslininkas
Gintaras ValušisFTMC FIViceprezidentas moksluimokslininkas
Rigonda SkorulskienėKauno Jėzuitų gimnazijaRyšiai su mokytojaismokytoja-ekspertė
Giedrius Laukaitis KTUIždininkasmokslininkas
Živilė RutkūnienėKTUmokslininkė
Mantas SriubasKTURyšiai su studentais ir jaunaisiais tyrėjais Kaunemokslininkas
Petras BalkevičiusLietuvos lazerių asociacijaViceprezidentas ryšiams su pramonemokslininkas
Olga RancovaVU FF ChFImokslininkė
Juozas ŠulskusVU FF ChFIViceprezidentas studijoms ir švietimuimokslininkas
Juozas Vidmantis VaitkusVU FF FNImokslininkas
Jūras Banys VU FF TETI ir LMAmokslininkas
Gediminas JuzeliūnasVU FF TFAImokslininkas
Andrius JuodagalvisVU FF TFAIMokslinis sekretoriusmokslininkas
Mažena Mackoit-Sinkevičienė VU FF TFAIViceprezidentė leidybai ir mokslo populiarinimuimokslininkė

Revizorė: Alla Miklienė (FTMC)

LFD valdyba 2021 12 07 d.

LFD iždininku patvirtintas Giedrius Laukaitis (KTU).

 

LFD asamblėja 2021 10 28 d.

LFD prezidente išrinkta Gražina Tautvaišienė (VU FF TFAI).

 

LFD asamblėjoje 2018 10 18 d. išrinkta valdyba

Juozas Vidmantis VaitkusVU FFPrezidentasmokslininkas
Gražina TautvaišienėVU FF TFAIViceprezidentė (leidyba, mokslo populiarinimas)mokslininkė
Petras BalkevičiusAukšt. technol. pramonė
Viceprezidentas (ryšiai su pramone)mokslininkas
Gintaras ValušisFTMC FIViceprezidentas (mokslas)mokslininkas
Juozas ŠulskusVU FFViceprezidentas (studijos, mokyklos)mokslininkas
Jelena TamulienėVU FF TFAIIždininkėmokslininkė
Andrius JuodagalvisVU FF TFAIMokslinis sekretoriusmokslininkas
Jūras Banys VU FF ir LMAmokslininkas
Mažena Mackoit-Sinkevičienė FTMC FIMokslo populiarinimas ir ryšiai su jaunaisiais tyrėjais NFTMCdoktorantė
Giedrius Laukaitis KTUmokslininkas
Živilė RutkūnienėKTUmokslininkė
Vidmantas RemeikisFTMC FImokslininkas
Olga RancovaVU FFmokslininkė
Rigonda SkorulskienėKauno Jėzuitų gimnazijaRyšiai su mokytojaismokytoja-ekspertė
Mantas SriubasKTURyšiai su studentais ir jaunaisiais tyrėjais Kaunemokslininkas

Revizorė: Alla Miklienė (FTMC)

Valdybos darbo tvarka: 2019.01.11 d. versija

Lietuvos fizikų draugijos valdyba, išrinkta 2015 06 19 d.

Juozas Vidmantis VaitkusVU-FF/TMIPrezidentas
Gražina TautvaišienėVU-TFAIViceprezidentė (leidyba, mokslo populiarinimas)
Petras BalkevičiusAukšt. technol. pramonė
Viceprezidentas (ryšiai su pramone)
Leonas ValkūnasVU- FF / FTMC-FIViceprezidentas (mokslas)
Vytautas Balevičius-Viceprezidentas (studijos, mokyklos)
Jelena TamulienėVU-TFAIIždininkė
Vincentas DienysLMAMokslinis sekretorius
Gintaras ValušisFTMC-PFI
Jūras BanysVU-FF
Giedrius LaukaitisKTU
Vidmantas RemeikisFTMC-FI
Valdas SirutkaitisVU-FF
Artūras ŽukauskasVU
Jonas BerzinšStudentų atstovas
Mikas VengrisVU FF
Revizijos komisija
Vidas Kalesinskas VU FF
Leonardas Žygas VPU

Lietuvos fizikų draugijos valdyba išrinkta 2011 10 08

Juozas Vidmantis Vaitkus
VU-FF/TMI
Prezidentas
Gražina Tautvaišienė
VU-TFAI
Viceprezidentė (leidyba, mokslo populiarinimas)
Petras Balkevičius
Aukšt.technol. pramonė
Viceprezidentas (ryšiai su pramone)
Leonas Valkūnas
VU- FF / FTMC-FI
Viceprezidentas (mokslas)
Alfonsas Rimeika
VPU
Viceprezidentas (studijos)
Jelena Tamulienė
VU-TFAI
Iždininkė
Arūnas Tamaševičius
FTMC-PFI
Mokslinis sekretorius
Steponas Ašmontas
FTMC-PFI
 
Jūras Banys
VU-FF
 
Pavelas Bogdanovičius
VGTU
 
Julius Dudonis
KTU
 
Valdas Girdauskas
VDU
 
Albertas Laurinavičius
FTMC-PFI
 
Vidmantas Remeikis
FTMC-FI
 
Valdas Sirutkaitis
VU-FF
 
Eugenijus Šatkovskis
VGTU
 
Ramūnas Valiokas
FTMC-FI
 
Saulė Vingelienė
LFMA
 
Oksana Vrublevskaja
FTMC-FI
 
Rasa Žemaičiūnienė
ŠU
 
Artūras Žukauskas
VU-TMI / FI
 

Revizijos komisija:
1. Vidas Kalesinskas     VU FF
2. Otilija Gaubienė        LFMA
3. Leonardas Žygas      VPU