Europhysics News 51-4 numeris

EPS-51-4 viršelis

Rugsėjo mėnesį pasirodė šių metų ketvirtasis “Europhysics News” numeris (51-4). Dėmesio centre – vakuumo studijos. Žurnalą galima skaityti internete arba spausdintą kopiją gauti NFTMC pastate (kopijų skaičius ribotas).

Comments are Disabled