Europhysics News 52-1 numeris

“Europhysics News” žurnalo 2021 metų pirmasis numeris daug dėmesio skiria juodųjų skylių temai. A.M.Ghez, R.Genzel ir R.Penrose gavo 2020 m. Nobelio fizikos premiją už atradimus šioje fizikos srityje.

Comments are Disabled