Europhysics News 52-4 numeris

Europhysics News 52-4 numeris aptaria šiuolaikinę atomo branduolio fiziką bei antivandenilio spektroskopiją. Du straipsneliai pratęsia žemų temperatūrų tematiką: nanoelektronikoje buvo pasiekta žemesnė nei milikelvino temperatūra, o elektronų sistemose stebimi stiprių koreliacijų sukelti faziniai virsmai. Žurnalas aprašo keletą įvykusių renginių, įskaitant tarptautinę fizikos olimpiadą IPho2021.

Comments are Disabled