Europhysics News 53-1 numeris

Pirmasis 2022 metų „Europhysics News“ numeris dedikuotas sudėtingų sistemų modeliavimo temoms, du straipsneliai aptaria sukinių gardeles. Pagrindinė numerio tema pasirinkta neatsitiktinai: 2021 metų Nobelio fizikos premija buvo skirta už statistinės fizikos darbus. Įvadiniame žurnalo straipsnyje L. Begré džiaugiasi, kad 2021 m. gruodžio 2 d. posėdyje Jungtinės Tautos 2022-tuosius metus įvardijo šūkiu „Fundamentalieji mokslai – darniam [planetos] vystymuisi“ (tam buvo ruoštasi ne vienus metus). Žurnale taip pat aprašomas KATRIN eksperimentas Vokietijoje, kuriame analizuojant tričio branduolio virtimą heliu-3 bandoma išmatuoti absoliutinę lengvųjų neutrinų masę, bei 2021 m. atliktas sėkmingas energijos išgavimas branduolių sintezės metu LLNL laboratorijoje. Du straipsneliai skirti CERN Didžiojo hadronų kolaiderio (LHC) veiklai – pasakojama kaip FASERν eksperimente bus gaudomi protonų susidūrime susidarantys neutrinai ir kaip išnaudojamos skysto helio savybės. Skaitykite „Europhysics News“ ir internete.

Comments are Disabled