Europhysics News 54-1 numeris

Metų pradžioje pasirodžiusio „Europhysics News“ leidinio Nr. 54-1 pagrindinė tema – kvantinė susietis. Už eksperimentinį šio proceso tyrinėjimą A. Aspect, J. F. Clauser ir A. Zeilinger 2022 metais gavo Nobelio fizikos premiją. Č. Brukner apibendrina, kad keturių atrinktų teminių straipsnių autoriai apžvelgia kvantinės teorijos plėtojimo istoriją nuo jos atsiradimo iki šiuolaikinių kvantinės informacijos tyrinėjimų ant Žemės paviršiaus ir panaudojant palydovus kosmose.

Comments are Disabled