Europhysics News 54-5 numeris

Pagrindinė „Europhysics News“ numerio 54/5 tema – „Tyrimai naudojant Europines fizikinių tyrimų infrastruktūras“. Pristatomas Mokslinių tyrimų infrastruktūrų europinės strategijos forumas (angl. European strategy forum on research infrastructures, ESFRI), atskiruose straipsniuose apžvelgiamos europinės infrastruktūros: Gran Sasso nacionalinė laboratorija Italijoje (LNGS), Europos branduolinių mokslinių tyrimų laboratorija (CERN), Ekstremalios šviesos infrastruktūra (ELI), Nanoliejyklų ir smulkiosios analizės infrastruktūra (angl. Nano foundries and fine analysis, NFFA). Pateikiami minėtose infrastruktūrose atliekamų tyrimų pavyzdžiai. Žurnale pateikta ataskaita apie Porte (Portugalija) įvykusį EPS Tarybos posėdį, naujai inauguruotas EPS istorines vietas, 2023 metais įteiktus EPS apdovanojimus. Buvę Nobelio premijos laureato F. Krausz doktorantai P. Dombi ir M. Schultze pristato 2023 m. Nobelio fizikos premijos temą – atosekundinės trukmės impulsų generavimą. Šią ir kitą informaciją rasite žurnalo internetinėje versijoje.

Comments are Disabled