Lietuvos fizikų draugijos prezidente išrinkta Gražina Tautvaišienė

J.V.Vaitkus ir G.Tautvaišienė. Šarūno Mažeikos /DELFI/ ir G. Tautvaišienės asmeninio archyvo nuotraukos.

2021 m. spalio 28 d. įvyko Lietuvos fizikų draugijos (LFD) asamblėja, kurioje dalyvavo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro ir Kauno skyrių delegatai. Apsvarstę ir patvirtinę metines LFD veiklos ir finansinę ataskaitas, asamblėjos dalyviai priėmė LFD prezidento prof. habil. dr. Juozo Vidmančio Vaitkaus atsistatydinimą ir išrinko LFD prezidente habil. dr. Gražiną Tautvaišienę.

Asamblėjos dalyviai padėkojo ilgamečiam LFD prezidentui Juozui Vaitkui už nuoširdų darbą puoselėjant draugiją ir jos veiklas nuo 2007 metų. Pagrindinis LFD tikslas yra vienyti Lietuvos fizikus, koordinuoti ir remti jų veiklą, siekiant prisidėti prie fizikos mokslo Lietuvoje plėtotės ir rūpinantis fizikos mokymu aukštosiose mokyklose ir kitose švietimo įstaigose.

Nuo 2007 m. LFD viceprezidente buvusi Gražina Tautvaišienė yra gerai susipažinusi su draugijos tikslais ir nusiteikusi pateisinti pasitikėjimą: „2022 metai bus ypatingi viso pasaulio fizikų bendruomenei ‒ minėsime Tarptautinės fundamentinės ir taikomosios fizikos sąjungos (IUPAP) įkūrimo 100-metį. Lietuvos visuomenė ir ypač moksleiviai kitąmet su fizikais susitiks ir susipažins su mūsų ir pasaulio mokslininkų pasiekimais dažniau nei įprastai. Pasistengsime kartu su LFD valdyba, kad 2022-ieji metai būtų ypatingi ne tik fizikams, bet ir visiems besidomintiems šiuo pasaulio pažinimui ir technologijų vystymui svarbiu mokslu.“

Naujoji prezidentė įvardijo ir kitas numatomas artimiausių veiklų kryptis.

Dabartinės sudėties LFD valdyba dirbs dar vienerius metus, iki sekančios Asamblėjos.

Comments are Disabled