Posts in Category: naujienos

Fizikos populiarintojas R. Karazija apdovanotas LMA medaliu

Net 16 mokslo populiarinimo knygų parašęs Romualdas Karazija 2022 m. balandžio 12 d. buvo apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliu už mokslinę ir mokslo populiarinimo veiklą. Dalis knygų paskelbta Roko Subačiaus slapyvardžiu. Kelių jo knygų elektronines versijas galima rasti ir LFD svetainės skyrelyje.

Pakruojo rajone atidengtas paminklas Teodorui Grotusui

Paminklas Teodorui Grotusui Žeimelyje Pakruojo rajone. V.Pėželio nuotrauka

Kovo 26 d. Žeimelyje, Vienybės aikštėje, atidengtas paminklas pasaulinio garso mokslininkui, chemikui, fizikui Teodorui Grotusui. Taip įamžintas lygiai prieš 200 metų mirusio, Gedučių k. (Žeimelio sen., Pakruojo r.) gyvenusio mokslininko atminimas, geriausiai žinomam už elektrolizės procesų tyrinėjimus. Apie šventę skaitykite daugiau Pakruojo rajono savivaldybės puslapyje.

„Tarptautinė elementariųjų dalelių fizikos meistriškumo pamoka 2022“ moksleiviams

Vilniaus universitetas ir Kauno technologijos universitetas kviečia vyresniųjų klasių moksleives ir moksleivius bei pradinių kursų studentes ir studentus vienai dienai tapti elementariųjų dalelių fizikais. Šiemet nuotolinis renginys įvyks kovo 30-ąją. Daugiau informacijos – renginio puslapyje.

Renginio rėmėjai: Lietuvos fizikų draugija, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas.

Europhysics News 53-1 numeris

Pirmasis 2022 metų „Europhysics News“ numeris dedikuotas sudėtingų sistemų modeliavimo temoms, du straipsneliai aptaria sukinių gardeles. Pagrindinė numerio tema pasirinkta neatsitiktinai: 2021 metų Nobelio fizikos premija buvo skirta už statistinės fizikos darbus. Įvadiniame žurnalo straipsnyje L. Begré džiaugiasi, kad 2021 m. gruodžio 2 d. posėdyje Jungtinės Tautos 2022-tuosius metus įvardijo šūkiu „Fundamentalieji mokslai – darniam [planetos] vystymuisi“ (tam buvo ruoštasi ne vienus metus). Žurnale taip pat aprašomas KATRIN eksperimentas Vokietijoje, kuriame analizuojant tričio branduolio virtimą heliu-3 bandoma išmatuoti absoliutinę lengvųjų neutrinų masę, bei 2021 m. atliktas sėkmingas energijos išgavimas branduolių sintezės metu LLNL laboratorijoje. Du straipsneliai skirti CERN Didžiojo hadronų kolaiderio (LHC) veiklai – pasakojama kaip FASERν eksperimente bus gaudomi protonų susidūrime susidarantys neutrinai ir kaip išnaudojamos skysto helio savybės. Skaitykite „Europhysics News“ ir internete.

Lietuvos fizikų draugija solidarizuojasi su Ukrainos fizikais
The Lithuanian Physical Society expresses solidarity with the Ukrainian physicists

Lietuvos fizikų draugija smerkia Rusijos Federacijos agresiją prieš Ukrainos Respubliką ir solidarizuojasi su Ukrainos žmonėmis. Lietuvos fizikų draugija sieks išsaugoti bendradarbiavimą su Ukrainos fizikų draugija, stengsis padėti taikos ir laisvės siekiantiems Ukrainos žmonėms, teiks pagalbą į Lietuvą atvykusiems fizikėms ir fizikams.

Tarptautinės fizikų organizacijos – Europos fizikų draugija (EPS) ir Tarptautinė fundamentinės ir taikomosios fizikos sąjunga (IUPAP) – taip pat pasmerkė karinius Rusijos veiksmus. EPS laikinai sustabdė Rusijos valstybės remtas bendras veiklas. IUPAP pabrėžė savo nuolatinį siekį vienyti fizikus nepaisant politinių kliūčių ir skatinant pasaulinį mokslinį bendradarbiavimą taikos link. Solidarizuojamės su Rusijos fizikais, išdrįsusiais išreikšti savo nepritarimą Rusijos vyriausybės veiksmams. Padarykime viską, kad karas Ukrainoje būtų sustabdytas ir šalis žengtų demokratijos keliu.

Lietuvos fizikų draugijos valdyba

 

The Lithuanian Physical Society condemns the aggression of the Russian Federation against the Republic of Ukraine and expresses its solidarity with the people of Ukraine. The Lithuanian Physical Society will seek to maintain cooperation with the Ukrainian Physical Society, try to help the people of Ukraine seeking peace and freedom, and provide assistance to physicists who have come to Lithuania.

International organizations of physicists, the European Physical Society (EPS) and the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), have also condemned Russia’s military action. The EPS has temporarily suspended all joint actions co-sponsored with the Russian State. IUPAP underlined its ongoing commitment to bring physicists together across political divides and to embrace and promote scientific collaboration across the world as a driver for peace. We stand in solidarity with Russian physicists who have dared to express their opposition to the actions of the Russian Government. Let us do everything we can to stop the war in Ukraine and for the country to move towards democracy.

The Executive Board of the Lithuanian Physical Society

 

Pagalbos Ukrainos mokslininkams sąvadas / Compendium of support for Ukrainian researchers: https://scienceforukraine.eu

Ukrainos fizikų draugija / Ukrainian Physical Society: http://www.ups.kiev.ua
IUPAP Vykdomosios tarybos kreipimasis / Statement of the IUPAP Executive Council: https://iupap.org/2022/03/01/iupap-statement-on-the-events-occurring-in-ukraine-2022-03-01
EPS Vykdomosios valdybos kreipimasis / Statement of the Executive Committee of the EPS: https://www.eps.org/news/597021
Keli fizikos bendruomenių kreipimaisi / Responses from physics community: https://www.eps.org/news/597881/
Ukrainos fizikų draugijos atsiliepimas į EPS kreipimąsi / Response of the Ukrainian Physical Society to the EPS statement: https://www.eps.org/news/597638
EPS Atomų, molekulių ir optikos fizikos skyriaus tarybos pasisakymas / Statement by the Board of Atomic, Molecular and Optical Physics Division of the EPS: https://www.eps.org/members/group

„Tarptautinė hadronų terapijos meistriškumo pamoka 2022“ moksleiviams

Vasario 11-ąją dieną organizuojamas renginys moksleiviams – „Tarptautinė hadronų terapijos meistriškumo pamoka 2022“. Daugiau informacijos – renginio puslapyje.

„BASNET forumas“ kviečia paminėti Tarptautinę moterų ir mergaičių moksle dieną

Vasario 11 d., minėdama tarptautinę moterų ir mergaičių moksle dieną, Baltijos šalių mokslininkių asociacija „BASNET forumas“ kviečia gimnazijos klasių moksleives ir moksleivius bei jų mokytojas ir mokytojus dalyvauti nuotoliniame renginyje. Renginio organizavime dalyvauja ir LFD valdybos narės – G.Tautvaišienė ir Ž.Rutkūnienė.

EPS konferencija ECAMP14 – 2022 m. vasarą Vilniuje

2022 m. birželio 27 – liepos 1 d. Vilniuje įvyks 14-toji Europinė „Atomų, molekulių ir fotonų“ konferencija ECAMP14.

ECAMP konferencija organizuojama kas tris metus. Tai – oficiali Europos fizikų draugijos (EPS) Atomų, molekulių ir optikos fizikos padalinio (AMOPD) nuo 1982 metų organizuojama konferencija. Pastaraisiais metais renginys vyko Salamankoje (Ispanija, 2010 m.), Aarhuse (Danija, 2013 m.), Frankfurte (Vokietija, 2016 m.) ir Florencijoje (Italija, 2019 m.). Konferencijos mokslinės programos komitetą sudaro tarptautinės EPS AMOPD tarybos nariai. Į ECAMP konferenciją įprastai atvyksta apie 400-700 dalyvių.

Lietuvos fizikų draugija prisideda prie tarptautinės konferencijos ECAMP14 organizavimo. Daugiau informacijos apie renginį rasite konferencijos puslapyje anglų kalba – https://www.ecamp14.org/.

„Šiuolaikinė fizika smalsiems“ – jau ir elektroniniu formatu

Žymaus fizikos populiarintojo Romualdo Karazijos knyga „Šiuolaikinė fizika smalsiems“ neseniai papildė Lietuvos mokslų akademijos (LMA) leidžiamą mokslo populiarinimo knygų seriją „Mokslas visiems“. Spausdintą knygą galima įsigyti LMA patalpose, o mėgstantys skaityti tekstą šviečiančiame ekrane elektroninę knygos versiją gali rasti LMA puslapyje http://www.lma.lt/mokslo-populiarinimo-knygu-serija-mokslas-visiems.

˜˜Skaitykite daugiau

„Šiuolaikinė fizika įdomi tuo, kad ji atskleidžia naujus, mūsų pojūčiais nesuvokiamus pasaulius – labai mažų ir labai didelių atstumų, didelių greičių, labai žemų ir aukštų temperatūrų. Jie stebina netikėtais reiškiniais ir dėsningumais, gamtos įvairove, pranokstančia net fantastų išmones. Mikrodalelės, pasižyminčios ir bangų, ir dalelių savybėmis, galinčios sukurti daug masyvesnes už save daleles, įvykiai, kurių seka priklauso nuo stebėtojo greičio, kosmose vykstantys stulbinamo masto ir galios reiškiniai, – šie ir kiti šiuolaikinės fizikos atradimai ne tik papildo, bet iš esmės keičia mus supančio pasaulio sampratą,“ – teigia Romualdas Karazija.

LMA mokslo populiarinimo knygų serija „Mokslas visiems“ pateikia knygas, kurių autoriai išsamiai, patraukliai ir daugeliui suprantamai atskleidžia skirtingų mokslo sričių sąsajas, nagrinėja šiuolaikinio mokslo ir technologijų vystymosi tendencijas, poveikį visuomenei, žmonių mąstymui, mitybos įpročiams ir sveikatai, politikai, socialiniams procesams ir t. t.

LNFK44 akimirkos

2021 m. spalio 6-8 d. vykusi Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija LNFK44 liko užfiksuota fotografų akimirkose, o moksliniai pranešimai suregistruoti tezių knygoje. Kviečiame susitikti kitoje LNFK, kuri bus organizuojama Vilniaus universiteto po dviejų metų. Įrašo nuotraukoje – jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtojai ir organizatoriai.